Krakowski Dukat 1
Kapituła Nagrody “Krakowski Dukat”:

1.Sebastian Chwedeczko  - Prezydent IPH w Krakowie, Przewodniczący Kapituły
2. Paweł Kukla - Prezes Sądeckiej Izby Gospodarczej
3. Joanna Domańska  – Zastępca Dyrektora Departamentu Skarbu i Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
4. prof. UP dr hab. Janusz Majcherek – Publicysta
5. Zbigniew Proć - Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie
6. prof. Włodzimierz Roszczynialski - Sekretarz Kapituły - Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie
7. prof. Jerzy Sadowski - Kardiochirurg, Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii CM UJ
8. Tadeusz Trzmiel - Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa
9. Andrzej Zdebski – Radca IPH w Krakowie, Prezydent Senior IPH w Krakowie.