Informacje Ogólne

logo cam malopolskie poziome

 

 

 

Działalność Małopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie kontynuuje wieloletnią tradycję działań podejmowanych przez IPH na polu polubownych metod rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami. Od roku 2000 Izba z powodzeniem rozwija działalność sądu polubownego, oferując przedsiębiorcom profesjonalne, szybkie i skuteczne narzędzie rozwiązywania sporów w postaci arbitrażu, będącego alternatywą dla sądownictwa powszechnego.

Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, w związku z wciąż ogromną ilością sporów gospodarczych trafiających na drogę sądową, Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie zdecydowała się poszerzyć swoją ofertę alternatywnych metod rozwiązywania sporów o mediację.

Małopolskie CAM powstało w ramach projektu pn. „Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy” realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki wspólnie z sześcioma Partnerami z całej Polski. Projekt ten był pierwszym tak prestiżowym i doniosłym wydarzeniem promującym ideę mediacji i arbitrażu wśród przedsiębiorców.

W ramach projektu utworzono Centra opierające swoje działanie o taki sam statut, regulamin, standardy działania oraz zasady etyki mediatora.

Nad najwyższą jakością utworzonych centrów oraz wyszkoleniem mediatorów czuwają najlepsi specjaliści w zakresie ADR w naszym kraju.

Głównym celem Centrów Arbitrażu i Mediacji jest pozasądowe rozwiązywanie sporów gospodarczych, z uwzględnieniem sporów konsumenckich oraz sporów pomiędzy przedsiębiorcami i jednostkami administracji publicznej.

Szybkość, poufność oraz profesjonalizm mediacji w CAM znacznie ułatwia przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej.