Święto Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie jest organizowane w rocznicę powstania pierwszej Izby Handlu i Przemysłu w Krakowie w dniu 14 listopada 1850 roku. Uroczystość służy integracji środowiska gospodarczego Małopolski, stanowi okazję do podsumowania osiągnięć Izby w minionym roku oraz wyróżnienia firm i osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju gospodarczego miasta i regionu.

Święto Izby stwarza duże możliwości promowania marki oraz produktów czy usług firmy nie tylko wśród firm członkowskich Izby Przemysłowo-Handlowej, ale także wśród licznie zaproszonych gości, będących przedstawicielami świata kultury, nauki, władz rządowych i samorządowych, dyplomatów oraz mediów.

W trakcie uroczystości firmy, które w sposób szczególny wyróżniły się w mijającym roku zgodnie z uchwałą Rady IPH zostają wpisane do Honorowej Księgi Nagród i Wyróżnień i otrzymują specjalny dyplom.

Święto Izby 2017

W dniu 10 listopada 2017 roku w Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie uroczyście obchodziliśmy 167 rocznicę powstania Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie - Święto Izby. Honorowy Patronat nad uroczystością objęli Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa oraz Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski.

Czytaj więcej

Święto Izby 2013 r.

W dniu 15 listopada 2013 roku w salach Urzędu Miasta Krakowa uroczyście obchodziliśmy 163 rocznicę powstania Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie. W trakcie uroczystości wręczono m.in. Odznaki Honoris Gratia, Dyplomy im. Teodora Baranowskiego i certyfikaty potwierdzające wpis do Honorowej Księgi Nagród i Wyróżnień.

Czytaj więcej

Święto Izby 2016 r.

W dniu 18 listopada 2016 roku w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie uroczyście obchodziliśmy 166 rocznicę powstania Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie - Święto Izby. Honorowy Patronat nad uroczystością objęli Wojewoda Małopolski Józef Pilch, Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa oraz Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski.

Czytaj więcej

Święto Izby 2012 r.

W dniu 16 listopada 2012 roku w salach Urzędu Miasta Krakowa uroczyście obchodziliśmy 162 rocznicę powstania Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie. W trakcie uroczystości wręczono m.in. Honorowe Statuetki IPH, Dyplomy im. Teodora Baranowskiego i certyfikaty potwierdzające wpis do Honorowej Księgi Nagród i Wyróżnień.

Czytaj więcej

Święto Izby 2015 r.

W dniu 13 listopada 2015 roku w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie uroczyście obchodziliśmy 165 rocznicę powstania Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie - Święto Izby. Honorowy Patronat nad uroczystością objęli Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski i Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa.

Czytaj więcej

Święto Izby 2011 r.

W dniu 18 listopada 2011 roku w salach Urzędu Miasta Krakowa uroczyście obchodziliśmy 161 rocznicę powstania Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie. W trakcie uroczystości wręczono m.in. Honorowe Statuetki IPH, Dyplomy im. Teodora Baranowskiego i certyfikaty potwierdzające wpis do Honorowej Księgi Nagród i Wyróżnień.

Czytaj więcej

Święto Izby 2014 r.

W dniu 14 listopada 2014 roku w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie uroczyście obchodziliśmy 164 rocznicę powstania Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie - Święto Izby. Honorowy Patronat nad uroczystością objęli Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski i Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa.

Czytaj więcej

Święto Izby 2010 r.

W dniu 19 listopada 2010 roku w salach Urzędu Miasta Krakowa uroczyście obchodziliśmy 160 rocznicę powstania Izby Przemysłowo – Handlowej w Krakowie. W trakcie uroczystości wręczono, Honorowe Dyplomy im. Teodora Baranowskiego i certyfikaty potwierdzające wpis do Honorowej Księgi Nagród i Wyróżnień.

Czytaj więcej