ZESPÓŁ EKSPERTÓW MANAGER: KURS DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH spółek Skarbu Państwa i spółek komunalnych

zespol ekspertow managerKursy z dużym powodzeniem realizujemy nieprzerwanie od 1995 r. Znakomita kadra, profesjonalna organizacja i świetna atmosfera decydują, że uczestniczą w nich systematycznie osoby z całej Polski.

Wysoka skuteczność zdawalności egzaminu państwowego. Zespół najwyższej klasy ekspertów i wykładowców – praktyków wywodzących się z Ministerstwa Skarbu Państwa skutecznie przygotowuje do zdania egzaminu państwowego.

Ponad 1500 naszych absolwentów zdało egzamin państwowy, bardzo wielu zasiada w radach nadzorczych i pełni odpowiedzialne funkcje w zarządach spółek i instytucjach publicznych. Wysoki poziom kursu potwierdzają liczne referencje >>>.
 

SESJA I: 24-25.09 2016 
SESJA II: 8-9.10.2016 
SESJA III: 22-23.10.2016
SESJA IV: 5-6.11.2016 
SESJA V: 19-20.11.2016
SESJA VI: 26-27.11.2016

Kliknij po więcej informacji