Krakowski Dukat 1
Kapituła Nagrody “Krakowski Dukat”:

1. Anna Jędrocha – Prezes Krakowskiej Izby Turystyki
2. Paweł Kukla - Prezes Sądeckiej Izby Gospodarczej
3. Adam Leszkiewicz – Wiceprezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie
4. dr hab. inż. Piotr Łebkowski prof. nadzw. AGH – Dziekan Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej
5. Robert Maciaszek – Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
6. prof. UP dr hab. Janusz Majcherek – Publicysta
7. prof. Emil Orzechowski - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
8. Zbigniew Proć - Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie
9. prof. Włodzimierz Roszczynialski - Sekretarz Kapituły - Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie
10. prof. Jerzy Sadowski - Kardiochirurg, Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii CM UJ
11. Tadeusz Trzmiel - Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa
12. Andrzej Zdebski – Przewodniczący Kapituły - Prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.

1.     Anna Jędrocha – Prezes Krakowskiej Izby Turystyki

2.     Paweł Kukla - Prezes Sądeckiej Izby Gospodarczej

3.     Adam Leszkiewicz – Wiceprezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie

4.     dr hab. inż. Piotr Łebkowski prof. nadzw. AGH – Dziekan Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej

5.     Robert Maciaszek – Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

6.     prof. UP dr hab. Janusz Majcherek – Publicysta

7.     prof. Emil Orzechowski - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

8.     Zbigniew Proć - Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie

9.     prof. Włodzimierz Roszczynialski - Sekretarz Kapituły - Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie

10.  prof. Jerzy Sadowski - Kardiochirurg, Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii CM UJ

11.  Tadeusz Trzmiel - Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

12.  Andrzej Zdebski – Przewodniczący Kapituły - Prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.