Misja gospodarcza do Kazachstanu - 6 września

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie oraz Ministerstwo Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Krajową Izbą Gospodarczą zapraszają przedsiębiorców, przedstawicieli administracji centralnej i regionalnej oraz członków instytucji otoczenia biznesu do udziału w misji gospodarczej do Kazachstanu organizowanej w związku z Polsko-Kazachstańskim Forum Gospodarczym.

Wydarzenie to zaplanowane zostało dnia 6 września 2017 roku w Astanie i odbędzie się z udziałem najważniejszych przedstawicieli władz państwowych.

Do udziału w Forum zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców.

W szczególności zapraszamy reprezentantów firm działających już na rynku kazachstańskim, którzy chcą rozwijać swój potencjał w tym kraju.

Tematyka Forum koncentrować będzie się wokół następujących branż:

  • rolnictwo i produkcja żywności,
  • energetyka i wydobycie,
  • budownictwo i infrastruktura środowiska,
  • meble.

W ramach Forum zorganizowane zostaną panele dyskusyjne oraz sesje spotkań B2B dla firm polskich i kazachstańskich.

Uczestnicy misji gospodarczej zaproszeni są także do udziału w Dniu Narodowym Polski, który odbędzie się dnia 7 września 2017 roku w Polskim Pawilonie na terenie wystawy Astana EXPO 2017. Program wydarzenia zakłada m.in. wciągnięcie polskiej flagi, oficjalne przemówienia, występ artystyczny, paradę z udziałem Orkiestry Symfonicznej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Koszty przelotu i zakwaterowania uczestnicy pokrywają samodzielnie. Obsługę logistyczno-organizacyjną zapewnia Krajowa Izba Gospodarcza.

Agenda, dodatkowe informacje dotyczące kosztów, obsługi organizacyjno-logistycznej, propozycji przelotu i zakwaterowania, a także kontakt do osób odpowiedzialnych za Forum Gospodarcze znajduje się na stronie internetowej http://www.een.org.pl/index.php/inne-seminaria/articles/misja-gospodarcza-na-polsko-kazachstanskie-forum-gospodarcze-6-wrzesnia-2017-r-astana-kazachstan.html