Stanowisko Małopolskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

 

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłamy stanowisko Małopolskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Krakowie, które zawiera propozycje pożądanych zmian w przepisach prawa, zmierzających do poprawy warunków wykonywania robót budowlanych.

Załączniki:
• Stanowisko
• Pismo