Przewodniczący sekcji

Rada Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie na posiedzeniu w dniu 20 października 2009 r. zatwierdziła regulamin Sekcji Branżowych działających w IPH jako wydzielone jednostki organizacyjne.

Rada IPH na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2017 r. zgodnie z uchwałą nr 3/2017 powołała na przewodniczących Sekcji Branżowych następujące osoby: