W skład Prezydium wchodzi do 7 osób w tym Prezydent Izby oraz Wiceprezydenci wybierani raz na 4 lata.

Do głównych zadań Prezydium należy:

  •     bieżący nadzór nad działalnością Izby pomiędzy posiedzeniami Rady Izby,
  •     przygotowywanie programu i porządku obrad Rady,
  •     występowanie do Rady Izby z wnioskami i projektami uchwał,
  •     delegowanie przedstawicieli Izby do ciał i organów organizacji i instytucji, a także ich odwoływanie.


Skład Prezydium Rady IPH w Krakowie - 2017-2021:

Prezydent - Sebastian Chwedeczko

BRK SA

WICEPREZYDENT DS. PRZEMYSŁU Michał Czekaj

Dragon Poland Sp. z o.o. Sp.K.

WICEPREZYDENT DS. HANDLU Jan Sady

MPEC SA w Krakowie

WICEPREZYDENT DS. USŁUG Marcin Mazgaj

Cliffsidebrokers Spółka Akcyjna
Broker Ubezpieczeniowy i Reasekuracyjny

WICEPREZYDENT DS. BUDOWNICTWA Wojciech Hudyka

Alsal Sp. z o.o. Sp. K.

WICEPREZYDENT DS. INNOWACJI Hubert Kardasz

Intermag Sp. z o.o.

WICEPREZYDENT WYKONAWCZY IPH LESZEK ROŻDŻEŃSKI

Legal Concept Sp. z o.o.