Stanowisko specjalista/ka ds. CSR zostanie oficjalnie włączone do klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Decyzja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, po konsultacji z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, potwierdzająca wpisanie zawodu specjalista do spraw społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (oficjalna nazwa), zapadła na początku lutego br. Zawód zostanie ujęty przy najbliższej nowelizacji klasyfikacji planowanej na 2020 rok.
- Dla wszystkich ludzi zajmujących się tym tematem ważne jest zakwalifikowanie zawodu do grupy elementarnej obejmującej „Specjalistów do spraw zarządzania i organizacji”. To właśnie w tej kategorii mają znajdować się zawody wspierające „sprawne zarządzanie organizacją”. O ten status zabiegamy i taki model upowszechniamy w biznesie. CSR ma realnie zmieniać oblicze firm i organizacji – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Źródło: odpowiedzialnybiznes.pl

EEN-NET-PL.jpgLogo-Krakow_H_rgb.jpgb-in-malopolska.pnglogo_cam.jpgparp.png