Planujesz realizację projektu badawczo-rozwojowego, który zwiększy konkurencyjność Twojej firmy? Pozyskaj dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju!

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło drugi już w tym roku, horyzontalny konkurs Szybkiej Ścieżki, realizowany ze środków Funduszy Europejskich – Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Przedsiębiorcy oraz ich konsorcja, również z jednostkami naukowymi, ponownie mają szansę na uzyskanie dofinansowania projektów zakładających realizację prac badawczo-rozwojowych.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów potrwa od 3 sierpnia do 14 września 2020 r.

Nabór wniosków o dofinansowanie innowacyjnych projektów podzielono na dwie rundy.
W pierwszej, która rozpoczęła się 3 sierpnia i potrwa do 21 sierpnia o dofinansowanie w łącznej kwocie 100 milionów złotych będą ubiegać się duże przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja - również z MŚP i jednostkami naukowymi.
Druga runda, od 22 sierpnia do 14 września, skierowana jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów, również z udziałem jednostek naukowych (w tym przypadku liderem musi być  przedsiębiorstwo). W tej rundzie na rozdysponowanie czeka w sumie 200 milionów złotych.

Dofinansowanie przyznawane jest na badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (obowiązkowy element), ewentualnie uzupełnione o prace przedwdrożeniowe, których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Konkurs adresowany jest do firm z regionów słabiej rozwiniętych, co oznacza, że miejsce prowadzenia prac badawczo-rozwojowych musi znajdować się poza województwem mazowieckim.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie ncbr.gov.pl/szybkasciezka .

EEN-NET-PL.jpgLogo-Krakow_H_rgb.jpgb-in-malopolska.pnglogo_cam.jpgparp.png