GO TO BRAND – ogłoszenie o konkursie


Enterprise Europe Network przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie informuje o ogłoszeniu konkursu na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.3.3 POIR: Wsparcie promocji marek produktowych – Go to Brand w terminie: od 04 kwietnia 2018 r. do 08 maja 2018 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest Instytucją Pośredniczącą dla działania 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, III Osi priorytetowej: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach.

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:
W ramach poddziałania 3.3.3 POIR dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy z sektora MŚP realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach objętych programem promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych i/lub uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 120 000 000 zł.

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania:

a) koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie,
b) koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,
c) koszty szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,
d) koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,
e) koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych,
f) koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego,
g) koszty reklamy w mediach targowych,
h) koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach,
i) koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej,
j) koszty informacyjno-promocyjne projektu.

Szczegółowe informacje na temat kosztów oraz działań promocyjnych podlegających dofinansowaniu znajdują się w Regulaminie konkursu, w szczególności w § 5.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego na stronie internetowej PARP (Link do Generatora Wniosków będzie aktywny od 4 kwietnia 2018 r.) w terminie: od 04 kwietnia 2018 r. do 08 maja 2018 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Dokumentacja projektowa znajduje się tutaj

Cenne informacje dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.3.3 znajdują się w zakładce FAQ. Wyjaśnień dotyczących konkursu udziela także Informatorium PARP odpowiadając na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie pod numerami 22 432 89 91-93 lub 0 801 332 202.

Pracownicy Enterprise Europe Network przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie również w miarę możliwości i dostępności czasowej pozostają do Państwa dyspozycji, udzielając bezpłatnego wsparcia przy wypełnianiu wniosku. Zainteresowane osoby uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu wcześniejszego umówienia spotkania: Anna Karolak, tel.: 12 4289262 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Więcej informacji o naborze do projektu GO TO BRAND znajduje się tutaj.

China_IPR.pngEEN-10lat.pngLogo-Krakow_H_rgb.jpgb-in-malopolska.pnglogo_cam.jpgparp.png