Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie informuje, iż Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jako Organizator przedsięwzięcia wystawienniczego „Polska Wystawa Gospodarcza”, ogłasza Nabór Kandydatów na Wystawców, którzy podczas Wystawy w latach 2019-2020 zaprezentują swoje produkty lub usługi oraz ich znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki.

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie została wyłoniona jako jeden z Wnioskodawców uprawnionych do składania Wniosków Kandydatów na Wystawców. Wykaz wszystkich instytucji uprawnionych do zgłaszania Kandydatów na Wystawców”, zamieszczony jest na stronach internetowych Organizatora: https://pwg.prezydent.pl/nabor-pwg-2019-2020/ oraz https://www.prezydent.pl/.

Polska Wystawa Gospodarcza to trwający kilka miesięcy wyjątkowy projekt wystawienniczy, który w nowoczesny sposób  opowie o historii ostatniego 100-lecia polskiej gospodarki oraz przedstawi sukcesy polskiej myśli technicznej i technologicznej. Wystawa zostanie podzielona na strefy-historyczną, wystawienniczą prezentującą dorobek polskich firm, edukacyjną oraz konferencyjną.

Polska Wystawa Gospodarcza odbędzie się na błoniach PGE Narodowego w Warszawie. Jej otwarcie planowane jest w IV kwartale 2019 roku. Udział w Wystawie będzie bezpłatny i ogólnodostępny.

Kandydatami na Wystawców  mogą być  przedsiębiorstwa zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), zgłoszone do Naboru przez instytucję pośredniczącą lub przez Kapitułę. Firmy wykluczone z możliwości ubiegania się o udział w Polskiej Wystawie Gospodarczej, to przedsiębiorstwa, które figurują w Krajowym Rejestrze Karnym, zalegają z należnościami publicznoprawnymi, posiadają nałożoną karę za stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych, lub są w likwidacji/upadłości.

Ocenie merytorycznej podlegają produkty przyczyniające się do rozwoju polskiej gospodarki, a w szczególności następujące elementy:

1) charakterystyka produktu,

2) jakość produktu,

3) innowacyjność produktu,

4) wpływ produktu na rozwój polskiej gospodarki,

5) udzielenie produktowi licencji/patentu polskiej lub międzynarodowej,

6) przyznanie produktowi branżowych certyfikatów,

7) przyznanie produktowi nagród i wyróżnień nadanych przez instytucje.

Termin składania Wniosków kandydatów na wystawców Polskiej Wystawy Gospodarczej rozpocznie się 4 marca 2019 roku i zakończy 18 marca 2019 roku. Wnioski będą składane poprzez system elektronicznego naboru Witkac.pl. po zalogowaniu się przez Instytucje zgłaszające na dedykowane konta. Szczegóły nt. wspomnianego przedsięwzięcia wraz z regulaminem  naboru i wzorem wniosku, a także sylwetki firm  prezentowanych na Polskiej Wystawie Gospodarczej w 2018 roku znajdują się na stronie internetowej: https://pwg.prezydent.pl/.

Dodatkowych informacji udziela
Małgorzata Deka, 
Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie,
tel. 12 428 92 55,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

EEN-NET-PL.jpgLogo-Krakow_H_rgb.jpgb-in-malopolska.pnglogo_cam.jpgparp.png