Spotkanie informacyjne online dotyczące Pożyczki Turystycznej

26
zatrzymanie-domino
Kategoria
Wydarzenia
Termin
2021-08-12 10:00 - 12:00
E-mail
mrak@iph.krakow.pl

Serdecznie zapraszamy zainteresowane firmy do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym możliwości pozyskania pożyczki turystycznej w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej, które poprowadzą eksperci z Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Spotkanie odbędzie się w dniu 12 sierpnia br. o godzinie 10.00 w formule online.

W ramach podpisanej z MFR umowy o pośrednictwo finansowe, Polska Fundacja Przedsiębiorczości już wkrótce będzie oferować przedsiębiorcom z województwa małopolskiego wsparcie finansowe w postaci Pożyczki Turystycznej w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

Pożyczka może zostać udzielona przedsiębiorcy:

  1. który jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r.;
  2. który posiada siedzibę lub oddział zarejestrowany na terenie województwa małopolskiego, wpisany do CEIDG lub KRS;
  3. który działa na rynku dłużej niż 24 m-ce i na dzień 12.2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji, a obecnie znajduje się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19 lub jest nią zagrożony;
  4. u którego w wyniku okoliczności będących następstwem epidemii COVID-19 wystąpił spadek obrotów gospodarczych o co najmniej 75% zmniejszenie przychodów ze sprzedaży towarów lub usług w ujęciu wartościowym w okresie XII.2020 – II.2021 do okresu XII.2019-II.2020, spadek obrotów wykazywany jest łącznie dla całego trzymiesięcznego okresu;

Pożyczki będą nieoprocentowane. Dopuszczalna maksymalna wartość pożyczki to:

  • 500 tys. zł dla pożyczek na cele obrotowe,
  • 1 mln zł dla pożyczek na cele inwestycyjne.

Maksymalny okres spłaty wynosi 84 miesiące z możliwością 12 miesięcznej karencji w spłacie pożyczki.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości funkcjonuje od 1997 roku i wspiera tworzenie i rozwój mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na obszarze całej Polski - posiadamy 26 oddziałów w 16 województwach i zatrudniamy blisko 100 wykwalifikowanych pracowników. Dotychczasowa działalność Fundacji to finansowe wsparcie o wartości ponad 1,7 mld złotych, dla ponad 13 tys. przedsiębiorców.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości Oddział w Krakowie
Podole 60 (Krakowski Park Technologiczny)
30-394 Kraków
Magdalena Kochanowska, tel. 532 546 545, m.kochanowska@pfp.com.pl
Anna Kwiatkowska, tel. 532 541 489, a.kwiatkowska@pfp.com.pl

Przyjęcie na spotkanie zostanie przez nas potwierdzone osobną wiadomością.

Kontakt w sprawie udziału w spotkaniu:
Małgorzata Rak

IPH w Krakowie
tel.: 12 428 92 57                       
e-mail:
mrak@iph.krakow.pl

 
 

Wspierane przez iCagenda

Zapisz się na Newsletter

Zgadzam się na Polityka prywatności