Dyrektor Izby kieruje pracami Izby. Powoływany jest przez Radę Izby na wniosek Prezydenta Izby. Jego kadencja trwa 4 lata z możliwością przedłużenia na następne okresy kadencyjne. Jest członkiem Prezydium Rady i uczestniczy w posiedzeniach Rady Izby z głosem doradczym.
Dyrektor Izby odpowiada za działalność bieżącą Izby - w tym za politykę finansową i pozyskiwanie funduszy na jej działalność.

Zgodnie z decyzją Rady Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie z dnia 8 marca 2017 Izba działa według nowego schematu organizacyjnego.

Zgodnie z tym schematem biuro składa się z trzech wydziałów:

  1. Wydział Szkoleń i Współpracy z Unią Europejską, w ramach którego działa ośrodek informacyjno-doradczy Enterprise Europe Network. Wydział Szkoleń funkcjonuje również jako Krakowska Szkoła Handlowa
  2. Wydział  Komunikacji i Przedsiębiorczości
  3. Wydział Finansowo – Administracyjny.


KONTAKT:
Anna Czajka - Asystentka
tel./fax (+4812) 428 92 50/428 92 61
e-mail: biuro@iph.krakow.pl

ADRES:
ul. Floriańska 3, 31-019 Kraków

 

Projekty

Zapisz się na Newsletter

Zgadzam się na Polityka prywatności
EEN-NET-PL.jpgb-in-malopolska.pnglogo_cam.jpgparp.pngpfp-baner-e-lerning.png