Komisja Wspólna Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski (KWSTiGM) powstała w wyniku konsultacji ze środowiskiem gospodarczym i przedstawicielami samorządów terytorialnych różnych szczebli. Mając na uwadze potrzebę współpracy z tymi środowiskami Zarząd Województwa podjął w dniu 6 października 2003 roku Uchwałę nr 665/03 o powołaniu KWSTiGM jako zespołu opiniodawczo-doradczego.

Pierwsze posiedzenie inaugurujące prace Komisji odbyło się w dniu 14 października 2003 roku. Podczas posiedzenia omówiono także zasady pracy Komisji i przyjęto regulamin. 

Celem Komisji jest wymiana informacji i uzgadnianie opinii, które będą wykorzystywane w procesach decyzyjnych ważnych dla polityki gospodarczej województwa. Uczestnictwo w Komisji ma charakter społeczny. 

Sekretariat KWSTiGM: 

Departament Skarbu i Gospodarki UMWM
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,
tel.: 12/ 63-03-444 (sekret. dep.), faks: 12/ 63-03-445
12/ 63-03-247 (bezpośredni do sekret. Komisji)
e-mail: maria.pasieka@umwm.pl

Projekty

Zapisz się na Newsletter

Zgadzam się na Polityka prywatności
EEN-NET-PL.jpgb-in-malopolska.pnglogo_cam.jpgparp.pngpfp-baner-e-lerning.png