IPH w Krakowie, w imieniu zrzeszonych w niej przedsiębiorców oraz zatrudnionych  pracowników, wzięła udział w II edycji akcji „Hoover Table”. Akcji tej przyświecają dwa cele: po pierwsze umożliwienie młodzieży z krakowskich placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zagrożonych ubóstwem wzięcia udziału w obozie przygodowo-językowym, a po drugie upowszechnienie wiedzy o postaci Herberta Hoovera, filantropa, męża stanu i wielkiego przyjaciela Polski.

„Hoover Table” zawdzięcza swą nazwę najbardziej spektakularnej akcji, zorganizowanej przez Prezydenta Hoovera, jakim był Obiad Nieobecnego Gościa. Odbył się on 29 grudnia 1920 r. w Hotelu Waldorf Astoria w Nowym Jorku. Na zaproszenie Herberta Hoovera odpowiedziało 1000 osób, które wpłaciły po 1000 dolarów, natomiast wartość posiłku, który otrzymali nie przekroczyła 22 centów – równowartości ówczesnej dziennej racji żywieniowej polskiego dziecka. Potentatom gospodarczym ówczesnej Ameryki zaoferowano porcję ryżu i ziemniaków, a do popicia gorące kakao. Zebrano wtedy 3 miliony dolarów (2 miliony dołożył obecny na obiedzie John D. Rockefeller Jr.). Zebrane fundusze przeznaczono na pomoc medyczną i żywność dla polskich dzieci, za co Herbert Hoover dostał imienną depeszę z podziękowaniem od Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego.

15 listopada 2019 r. podczas uroczystej Gali Hoover Table 2019 Pani Ewa Sułkowska, w imieniu Dyrektora Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, z dumą odebrała statuetkę dla darczyńców. Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć tę akcję i już myślimy o udziale w przyszłym roku.

Projekty

Zapisz się na Newsletter

Zgadzam się na Polityka prywatności
EEN-NET-PL.jpgLogo-Krakow_H_rgb.jpgSponsor_Konkursu_Mj_Pierwszy_Biznes_2022.pngb-in-malopolska.pngbusiness.krakow.pl.pnglogo_cam.jpgngo.krakow.pl.pngparp.pngpfp-baner-e-lerning.png