W dniu 14 listopada 2014 roku w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie uroczyście obchodziliśmy 164 rocznicę powstania Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie - Święto Izby. Honorowy Patronat nad uroczystością objęli Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski i Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa.

W trakcie uroczystości wręczono m. in., Nagrody Krakowskiego Dukata (od tego roku podczas Święta Izby) dla Właścicieli Firm, Menedżerów Firm, Samorządowego Kreatora Przedsiębiorczości oraz Kreatora Przedsiębiorczości a także Dyplomy im. Teodora Baranowskiego i certyfikaty potwierdzające wpis do Honorowej Księgi Nagród i Wyróżnień. Wręczono także Odznaki Honorowe Województwa Małopolskiego - Krzyż Małopolski oraz Odznaki Prezydenta Krakowa Honoris Gratia.

Serdecznie dziękujemy firmom członkowskich, dzięki których wsparciu uroczystość Święta IPH mogła się odbyć:

PHILIP MORRIS POLSKA, GRUPA AZOTY, MAŁOPOLSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A., KRAKÓW AIRPORT, Firma INSAP SP. Z O.O., Firma JANEX SP. Z O.O., MGT CORP. SP. Z O.O., Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom S.A., Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA Sp. z o.o., Air Tours Club Sp. z o.o., Biuro Rozwoju Krakowa S.A., Wawel S.A., ARMATURA KRAKÓW S.A. Iron Mountain Polska Sp. z o.o.


PATRONAT MEDIALNY:

ZDJĘCIA Z UROCZYSTOŚCI DOSTĘPNE SĄ TUTAJ    

I. PODPISANIE AKTU POWOŁANIA MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM ARBITRAŻU I MEDIACJI PRZY IZBIE PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W KRAKOWIE


Izba przemysłowo-Handlowa w Krakowie w ramach projektu pn. „ Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy”, realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, utworzyła Małopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji. Celem projektu jest upowszechnienie pozasądowych metod rozwiązywania sporów w sprawach gospodarczych, skrócenie czasu procedowania oraz obniżenie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców przy rozwiązywaniu konfliktów.

Akt podpisali:

MARIUSZ HAŁADYJ - PODSEKRETARZ STANU W MINISTERSTWIE GOSPODARKI

ANDRZEJ HARĘŻLAK – WICEWOWOJEWODA MAŁOPOLSKI ( w zastępstwie Wojewody Małopolskiego Jerzego Millera)

JACEK MAJCHROWSKI – PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

MAREK SOWA – MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

STANISŁAW BISZTYGA – WICEPREZES ZARZĄDU MAŁOPOLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ( w zastępstwie Prezesa Zarządu MARR S.A. Wiesława Burego)

PAWEŁ GIERAS – DZIEKAN OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ

DANUTA KOSZYK – CIAŁOWICZ – DZIEKAN OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH

JANUSZ KOWALSKI – PREZES MAŁOPOLSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PAWEL KUKLA – PREZES SĄDECKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ

ZBIGNIEW PROĆ – PREZES IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W TARNOWIE

ANDRZEJ ZDEBSKI – PREZYDENT IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W KRAKOWIE


Akt Powołania
Małopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji
przy
Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie

My, niżej podpisani
Reprezentanci administracji rządowej, samorządu terytorialnego, organizacji otoczenia biznesu i samorządów prawniczych

Świadomi ważnej roli arbitrażu i mediacji w rozstrzyganiu sporów gospodarczych,
Przekonani o słuszności i konieczności propagowania idei alternatywnych metod rozwiązywania sporów,
Oświadczając wolę współpracy na rzecz rozwoju mediacji i arbitrażu w Polsce,

Wyrażamy pełne poparcie dla działalności
Małopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji
rozpoczynającego funkcjonowanie przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie


Podpisując niniejszy Akt Powołania, wyrażamy głębokie przekonanie, że w interesie ogółu leży przekonanie przedsiębiorców do stosowania postępowań mediacyjnych i arbitrażowych zamiast prowadzenia sporów sądowych.
Jesteśmy przekonani, że powołane przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie
Małopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji
będzie ośrodkiem propagującym, krzewiącym i wprowadzającym w życie ideę ugodowego rozwiązywania sporów.


Kraków, 14 listopada


………………………………………………………………………………………
W czasie uroczystości zostały wręczane następujące nagrody i wyróżnienia:

II. WRĘCZENIE WYJĄTKOWEGO WYRÓŻNIENIA PRZYZNAWANEGO PRZEZ UCZESTNIKÓW SPOTKANIA Z CYKLU KULTURA – MEDIA – BIZNES.

Kultura-Media-Biznes to spotkanie, na którym corocznie przyznawana jest nagroda dla osoby ze świata kultury za pełne pasji działania, które przez swoją nieszablonowość i atrakcyjność przyczyniają się do promocji Krakowa i budowania wspaniałej krakowskiej atmosfery. To honorowe wyróżnienie w postaci specjalnie zaprojektowanej i za każdym razem innej statuetki-dla osoby związanej z Krakowem, która w sposób szczególny i niecodzienny zaznacza w naszym mieście swoją obecność.

W dniu 19 grudnia 2013 r. zebrani na 13 jubileuszowym już spotkaniu z cyklu Kultura Media Biznes jednogłośnie uznali, że doroczne honorowe wyróżnienie zostanie przyznane Operze Krakowskiej, która w 2013 roku po raz pierwszy znalazła się w pierwszej pięćdziesiątce najlepszych oper na świecie.


……………………………………………………………………………………….

III. WRĘCZENIE STATUETEK KRAKOWSKIEGO DUKATA.


Krakowski Dukat to nagroda przyznawana od 1991 roku z inicjatywy gazety "Czas Krakowski". Nagroda przyznawana była przedsiębiorcom wywodzącym się ze środowisk gospodarczych woj. krakowskiego za znaczące osiągnięcia w działalności gospodarczej w okresie transformacji ustrojowej. W tym okresie patronat nad nagrodą, obok "Czasu Krakowskiego", objęła IPH w Krakowie.

Od 1998 roku Izba Przemysłowo-Handlowa stała się jedynym fundatorem nagrody. Nagroda Krakowski Dukat ma charakter promocyjny i przyznawana jest nie przedsiębiorstwu lecz osobie, która je założyła lub nim zarządza. Nagroda wyróżnia i honoruje osoby za osiągnięte wyniki ekonomiczne, za inwencję, za umiejętność dzielenia się sukcesami z otoczeniem, w którym dana osoba prowadzi swą działalność.

Nagroda Krakowski Dukat przyznawana jest w czterech kategoriach:

1. Samorządowy Kreator Przedsiębiorczości, do której kandydatów rekomenduje Marszałek Województwa Małopolskiego spośród starostów, burmistrzów i wójtów małopolskich. Nagroda w tej kategorii honoruje tych przedstawicieli władz samorządowych, którzy osobiście przyczyniają się do rozwoju lokalnej społeczności poprzez tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju i upowszechniana przedsiębiorczości oraz kreowanie nowych możliwości rozwoju gospodarczego

2.Właściciel Firmy:

    Mikro

    Małej

    Średniej

    Dużej

3. Menedżer Firmy

4.Kreator Przedsiębiorczości


KATEGORIA:
SAMORZĄDOWY KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

ROMAN PTAK – BURMISTRZ MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE

Za wielotorowość podejmowanych działań oraz osobiste zaangażowanie, aktywne działanie na rzecz rozwoju, aktywizacji lokalnych środowisk, przeciwdziałania bezrobociu i ochrony środowiska.


KATEGORIA
WŁAŚCICIEL FIRMY MIKRO:

JANUSZ KOWALSKI – PREZES FIRMY ARTYSTYCZNA PRACOWNIA ZŁOTNICZA ELJA

40 lat pracy w branży złotniczej. Współtwórca i wieloletni Cechmistrz Cechu Złotników, Jubilerów i Pokrewnych Zawodów w Krakowie. Przez 30 lat przewodniczący Komisji egzaminacyjnej Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w zawodzie złotnika. Wyszkolił 20 uczniów w zawodzie. Wieloletni przewodniczący Ogólnopolskiej Komisji Branżowej Złotniczo-Jubilerskiej Związku Rzemiosła Polskiego. Od 2013 r. Prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie.
Sponsor złotego pierścienia w kryterium kolarskim, rakiety ze złota dla Agnieszki Radwańskiej, finansowo wspiera działalność Krakowskiego Komitetu Zwalczania Raka.


KATEGORIA

WŁAŚCICIEL FIRMY MAŁEJ

KAZIMIER STOLARZEWICZ – PREZES FIRMY PPHU KEJ Sp. J.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 2001 roku współwłaściciel PPHU Kej Sp. Cywilna. Firma produkuje wyroby medyczne z tworzyw sztucznych i gumy oraz konfekcjonuje olejki eteryczne wykorzystywane w aromaterapii. W firmie opracowano autorską technologię wytwarzania płynnego PVC, co umożliwia obniżenie kosztów surowca i uniezależnienie się od importu. Wszystkie wyroby: gruszki medyczne, baloniki do ciśnieniomierzy, wlewniki gumowe, inhalatory produkowane na bazie PVC są wolne od ftalanów. 2,5 % produkcji jest eksportowane do krajów Unii Europejskiej.
Firma sponsoruje zakupy pomocy naukowych dla szkoły Podstawowej
w Sygneczowie i Uczniowski Klub Sportowy.


KATEGORIA
WŁAŚCICIEL FIRMY ŚREDNIEJ

ALEKSANDER MISZALSKI – PREZES FIRMY HOSTEL SERVICE

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, magister stosunków międzynarodowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, absolwent socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Laureat założył sieć firm ( Hostel Service, UTC Touroperator, Slovak Hostel SRO i Miszalski – Wasik Zimmervermietlung) działających na skalę międzynarodową zatrudniających w sezonie ponad 200 osób. Hostel Service jest jedną z pierwszych w Polsce firm prowadzących hostele. Obecnie na terenie Krakowa prowadzi 4 takie obiekty.
Członek Zarządu Krakowskiej Izby Turystyki, obecnie sekretarz KIT. W ramach działalności w KIT koordynuje współpracę Izby z Akademią Wychowania Fizycznego. Radny Dzielnicy I, w której jest przewodniczącym Komisji Komunikacji Społecznej i Promocji. Od 2011 roku członek Krakowskiego Forum Turystycznego przy Prezydencie Krakowa.


KATEGORIA
WŁAŚCICIEL DUŻEJ FIRMY:

1.RYSZARD FLOREK – WŁASCICIEL FIRMY FAKRO SP. Z O.O.

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej. Po ukończeniu studiów założył ze wspólnikiem Zakład Stolarki Budowlanej „ FLORAD” w Tymbarku. W 1991 r. wspólnie z Krzysztofem Kronenbergerem założył firmę FAKRO w Nowym Sączu, specjalizującą się w produkcji okien dachowych, świetlików, schodów strychowych i innych elementów zabudowy poddasza. Obecnie Fakro sp. z o.o jest drugim producentem okien na świecie z 15 % udziałem w rynku. Firma eksportuje swe wyroby do 47 krajów. W skład Grupy FAKRO zatrudniającej 3,3 tyś. osób wchodzi 12 spółek produkcyjnych oraz 15 dystrybucyjnych zlokalizowanych w europie, Azji i Ameryce. Ryszard Florek jest autorem kilkunastu nowatorskich rozwiązań w swojej dziedzinie. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród.

2. KAZIMIERZ PAZGAN – WŁAŚCICIEL GRUPY KONSPOL

Magister resocjalizacji. Od 42 lat właściciel firmy, której potencjał produkcyjny to około 15 tyś. ton wyrobów gotowych z kurczaka miesięcznie, o obrocie ok. 1 mld złotych rocznie przy zatrudnieniu 2,5 tyś. pracowników. Kazimierz Pazgan jest członkiem wielu prestiżowych organizacji krajowych i zagranicznych. Współzałożycielem i długoletnim przewodniczącym Rady Sądeckiej Izby Gospodarczej. Był współzałożycielem i 27 lat zasiadał w Radzie Dyrektorów Wyższej Szkoły Binesu – NLU w Nowym Sączu. Od 1989 r. pełni funkcję I Zastępcy Prezesa oraz Przewodniczącego Rady Krajowej Izby Gospodarczej. Był członkiem Zespołu Doradców Prezydenta Lecha Wałęsy i premiera Waldemara Pawlaka. Ostatnio powołany przez wicepremiera Janusza Piechocińskiego do Krajowej Rady Przedsiębiorczości. W 2014 roku w uznaniu zasług został Honorowym Obywatelem Nowego Sącza.

3. JERZY I JANUSZ STUDZIŃSCY – FIRMA DAKO

Od 20 lat zarządzający firmą jako prezes i wiceprezes zarządu. Firma DAKO zatrudniająca 418 pracowników jest producentem stolarki otworowej z PCV, aluminium i drewna. Sprzedaż eksportowa DAKO to ok. 44,6 % sprzedaży ogólnej. Właściciele oraz firma otrzymała wiele prestiżowych nagród: Przedsiębiorstwo Fair Play, Solidna Firma, Orły Polskiego Biznesu, Manager Eurofirmy, Najlepszy Eksporter do Francji. Właściciele aktywnie działają w Związku Producentów, Dostawców i Dystrybutorów „ Polskie Okna i Drzwi”. Fabryka Okien DAKO posiada Zakładowy System Kontroli Produkcji zgodny z normą PN-EN 14351-1 +A1. Wspierają akcje: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Odblaskowa Szkoła, Caritas, turnieje piłki nożnej w Rytrze.


KATEGORIA
MENEDŻER FIRMY:

1. DANIEL HONKISZ – PREZES ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI PRACY TARNOWSKA ODZIEŻ

Od 2010 roku Prezes Zarządu Spółdzielni Pracy Tarnowska Odzież. W latach 2004-2007 dyrektor ekonomiczno-finansowy RESBUD S.A. Rzeszów. Pan Prezes Daniel Honkisz kompleksowo zrestrukturyzował S. P. Tarnowska Odzież, wyprowadził Spółdzielnię ze skraju bankructwa na wiodącą w skali kraju, uczynił firmę znaczącym eksporterem. Spółdzielnia zatrudnia 220 pracowników i produkuje odzież męską i damską w oparciu o projekty własne oraz indywidualne zamówienia klientów. 90 % odbiorców to kontrahenci zagraniczni ( Francja, Belgia, Niemcy, Szwajcaria, Dania i inne). W 2013 roku Tarnowska Odzież otrzymała wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w eksporcie na rynek francuski przyznawane przez Ministra Gospodarki wspólnie z Ministrem Spraw Zagranicznych polskim firmom będącym największymi eksporterami wyrobów polskich.

2. TOMASZ WACHNICKI – MENADŻER AIR LIQUIDE POLSKA

Od 2002 roku związany z Grupą Air Liquide. W latach 2006-2007 oddelegowany do Centrali Grupy Air Liquide w Paryżu gdzie odpowiadał za projekty rozwojowe firmy w Europie Centralnej, Krajach Bałtyckich, Bałkanach i Rosji. Od 2011 roku Dyrektor Medycznej Linii Biznesu odpowiada za rozwój Działu Gazów Medycznych oraz długoterminową opiekę domową w Polsce i Europie Centralnej. Wprowadził na polski rynek markę Air Liquide Healthcare, światowego lidera w zakresie dostaw gazów dla szpitali oraz opieki długoterminowej nad pacjentami. Obecnie firma ta jest największą w Polsce zajmującą się leczeniem niewydolności oddechowej pacjentów.
Firma Air Liquide Healthcare była sponsorem Zjazdu Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, XXIV Forum Ekonomicznego w Krynicy, Śląskich Spotkań Kardiochirurgicznych.

………………………………………………………………………………………………………
KATEGORIA
KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

1. ZYGMUNT BERDYCHOWSKI

„ Za inicjatywę zorganizowania cyklicznych spotkań polityków i przedsiębiorców z Europy Centralnej i Wschodniej pod nazwą Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju”.

2. TADEUSZ DONOCIK

„ Za inicjatywę zorganizowania Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który na stałe wpisał się w tradycję europejskich wydarzeń gospodarczych”

3. WOJCIECH KUŚPIK

„ Za inicjatywę zorganizowania Europejskiego Kongresu Gospodarczego, największej tego typu debaty gospodarczej w Europie Centralnej”


CEREMONIA UHONOROWANIA OSÓB ZASŁUŻONYCH DLA MAŁOPOLSKI ODZNAKĄ HONOROWĄ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO - KRZYŻAMI MAŁOPOLSKI

ODZNAKI OTRZYMALI:

1. TYTUS MISIAK DŁUGOLETNI BYŁY RADCA IPH W KRAKOWIE, PREZES STOWARZYSZENIA BUDOWNICZYCH DOMÓW I MIESZKAŃ

2. BOGDAN PATENA DŁUGOLETNI RADCA IPH W KRAKOWIE, PREZES PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWO USŁUGOWEGO DEMPAN Sp. z o.o.

3. WOJCIECH WIĘCKOWSKI – DŁUGOLETNI RADCA IPH W KRAKOWIE, PREZES SPÓŁDZIELCZE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA ’’PRESTAL’’ W KRAKOWIE

4. ANDRZEJ ZDEBSKI – PREZYDENT IPH W KRAKOWIE, PREZES ZARZĄDU KRAKCHEMII S.A.

5. WACŁAW ANDRUSZKO – DYREKTOR IPH W KRAKOWIE

UHONOROWANIE ODZNAKAMI HONORIS GRATIA

Uroczystość uhonorowania odznakami Honoris Gratia przez prezydenta Miasta Krakowa osób zasłużonych dla rozwoju przedsiębiorczości w Krakowie.

W tym roku uhonorowani zostali:

- Członek Rady IPH Marek Piwowarczyk – prezes Zakładów Systemów Komputerowych ZSK w Krakowie

- Wiceprezydent IPH ds. Innowacji – Leszek Rożdżeński – prezes zarządu PGE Systemy S.A.


………………………………………………………………………………………………………

IV. WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW IPH POTWIERDZAJACYCH WPIS DO HONOROWEJ KSIĘGI NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ


CERTYFIKATY WRĘCZANE SĄ Od 1994 roku

Rada Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie na posiedzeniu w dniu 8 października 2014 r. zatwierdziła tytuły wpisów do Honorowej Księgi Nagród i Wyróżnień i w związku z tym do księgi zostały wpisane następujące firmy:

CENTRUM WITEK KAROLINA WITEK

Polski Klub Jakości
Certyfikat Wiarygodności
Salon roku 2013
Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej " Firma roku 2013"

FIRMA JANEX SP. Z O.O.

„Przedsiębiorstwo Fair Play” 2014

INSAP SP. Z O.O

EFEKTYWNA FIRMA 2013
MOCNA FIRMA GODNA ZAUFANIA 2013
ZŁOTY CERTYFIKAT RZETELNOŚCI 2014
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ 2014

KOPALNIA SOLI WIELICZKA

Lider Małopolski 2014
Medal Europejski 2014
Nagroda za zasługi dla turystyki
Ambasador Polskiej Gospodarki 2014
Wielkie Odkrywanie Małopolski 2014

KRAKOWSKA HODOWLA I NASIENNICTWO OGRODNICZE
POLAN SP. Z O.O.

Złoty Certyfikat Rzetelności 2014
Stowarzyszenie Eksporterów Polskich przyznało Panu Prezesowi Andrzejowi Rostworowskiemu Medal Honorowy „Zasłużony dla Eksportu” 2014.
Certyfikat „Nasiona na kiełki” NAJLEPSZE W POLSCE 2013
ZŁOTE MEDALE MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH 2014

LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA SP. Z O.O.

Nagroda Best Beauty Buys 2013 miesięcznika Instyle dla: Tutti Frutti Melon & Arbuz peeling do ciała, Radical szampon do włosów suchych i łamliwych, Magic SPA Miód i Wanilia peeling cukrowy.
Lider Małopolski 2013 w kategorii Eksport – plebiscyt Dziennika Polskiego

MPK W KRAKOWIE S.A.

Przedsiębiorstwo Fair Play 2014
II miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Przedsiębiorstw Komunikacji Miejskiej za rok 2014
Nominacja do Małopolskiej Nagrody Gospodarczej w kategorii duży przedsiębiorca
III miejsce dla motorniczego z zajezdni Nowa Huta w konkursie na najlepszego motorniczego w Polsce.


V. WRĘCZENIE DYPLOMÓW IM. TEODORA BARANOWSKIEGO

Teodor Baranowski został wybrany trzecim prezesem Izby w 1874 roku. Był członkiem Bractwa Kurkowego, królem kurkowym w 1844 roku, członkiem Rady Miejskiej, wreszcie od 1849 roku – właścicielem fabryki oleju przy ul. Wolskiej (obecnie na rogu ul. Józefa Piłsudskiego i Retoryka), gdzie pracowała pierwsza w Krakowie maszyna parowa. Była to jedyna tego typu fabryka nie tylko w Krakowie, ale i w kraju. Jej wyroby – głównie oleje rzepakowy i lniany oraz pokost - zdobywały uznanie nabywców i nagrody na wystawach. Baranowski działał także w Towarzystwie Kredytowym Rękodzielników i Przemysłowców oraz w Towarzystwie Wzajemnych Ubezpieczeń. Za swoje zasługi otrzymał od cesarza Franciszka Józefa szlachectwo i szereg odznaczeń. Izba pod przywództwem Teodora Baranowskiego broniła rodzimych przedsiębiorców przed nadmiernym uciskiem podatkowym, wywierała przez swoich przedstawicieli w różnych radach wpływ na podatki pośrednie. W 1896 roku 89-letni prezes, cieszący się powszechnym szacunkiem kół gospodarczych, podziękował członkom Izby za 46 lat współpracy. Zmarł w 1898 roku.
W nawiązaniu do proinnowacyjnej działalności Teodora Baranowskiego Rada IPH podjęła w 2006 r . uchwałę o przyznawaniu Honorowych Dyplomów im. Teodora Baranowskiego firmom, które w sposób szczególny wyróżniają się na polu wdrażania i stosowania najnowocześniejszych rozwiązań technicznych, technologicznych czy innych uznawanych za innowacyjne.

W tym roku dyplomy otrzymują:

1. JÓZEF MISIASZEK – PREZES ZARZĄDU AIR TOURS CLUB SP. Z O.O.

ZA „ZINTEGROWANĄ PLATFORMĘ OBSŁUGI PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH ORAZ WYJAZDÓW INCENTIVE DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH


2. PIOTR CZEKAJ - PREZES ZARZĄDU DRAGON POLAND SP. Z O.O.

ZA „WDROŻENIE SYSTEMU B2B WSPIERAJĄCEGO WSPÓŁPRACĘ Z KOOPERANTAMI I FIRMAMI SPEDYCYJNYMI.”


3. KAJETAN D`OBYRN – PREZES ZARZĄDU KOPALNIA SOLI „ WIELICZKA”

ZA „ WDROŻENIE NOWATORSKIEGO PROJEKTU USZCZELNIANIA SZYBÓW GÓRNICZYCH Z WYKORZYSTANIEM INNOWACYJNEJ NA SKALĘ ŚWIATOWĄ TECHNOLOGII ZABEZPIECZANIA OBUDÓW SZYBÓW METODĄ INIEKCJI”

4. RAFAŁ ŚWIERCZYŃSKI – PREZES ZARZĄDU MPK S.A. W KRAKOWIE

ZA „ WDROŻENIE INNOWACYJNEGO URZĄDZENIA DO ODLADZANIA ZAPOBIEGAJĄCEGO ZATRZYMANIOM TRAMWAJÓW SPOWODOWANYCH OBLODZENIEM SIECI TRAKCYJNEJ”.

Projekty

Zapisz się na Newsletter

Zgadzam się na Polityka prywatności
EEN-NET-PL.jpgLogo-Krakow_H_rgb.jpgSponsor_Konkursu_Mj_Pierwszy_Biznes_2022.pngb-in-malopolska.pngbusiness.krakow.pl.pnglogo_cam.jpgngo.krakow.pl.pngparp.pngpfp-baner-e-lerning.png