W dniu 13 listopada 2015 roku w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie uroczyście obchodziliśmy 165 rocznicę powstania Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie - Święto Izby. Honorowy Patronat nad uroczystością objęli Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski i Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa.

calosc

W trakcie uroczystości wręczono m.in., Nagrody Krakowskiego Dukata dla Właścicieli Firm, Menedżerów Firm, Samorządowego Kreatora Przedsiębiorczości oraz Kreatora Przedsiębiorczości a także Dyplomy im. Teodora Baranowskiego. Wręczono także Odznaki Honorowe Województwa Małopolskiego - Krzyż Małopolski oraz Odznaki Prezydenta Krakowa Honoris Gratia. Mieliśmy także przyjemność wręczyć najwyższe wyróżnienia Izby Statuetki Honorowe IPH.

Serdecznie dziękujemy firmom członkowskim, dzięki których wsparciu uroczystość Święta IPH mogła się odbyć:

philip morris grupa azoty marr sa
miedzynarodowy port balice proins miejskie mpec
  BZWBK  

 ORAZ:

sag zaklad systemow komputerowych dragon margaret
logo air liquide traditional polish style sprint sa deloitte logo
krakchemia logo alwernia piekarnia buczek insap
firma janex fabryka wolbrom biuro rozwoju krakowa armatura grupa

 

WSZYSTKIE ZDJĘCIA Z UROCZYSTOŚCI DOSTĘPNE SĄ TUTAJ


I. WRĘCZENIE WYJĄTKOWEGO WYRÓŻNIENIA PRZYZNAWANEGO PRZEZ UCZESTNIKÓW SPOTKANIA Z CYKLU KULTURA – MEDIA – BIZNES.

Kultura-Media-Biznes to spotkanie, na którym corocznie przyznawana jest nagroda dla osoby ze świata kultury za pełne pasji działania, które przez swoją nieszablonowość i atrakcyjność przyczyniają się do promocji Krakowa i budowania wspaniałej krakowskiej atmosfery.

W dniu 18 grudnia 2014 r. zebrani na 14 jubileuszowym już spotkaniu z cyklu Kultura Media Biznes jednogłośnie uznali, że doroczne honorowe wyróżnienie zostanie przyznane ZESPOŁOWI SKALDOWIE, który obchodzi jubileusz 50 lat działalności artystycznej.

„Za 50 lat sukcesów w kształtowaniu gustów muzycznych kilku pokoleń w pogoni za króliczkiem, nie tylko na dworcu Kansas City z prześliczną wiolonczelistką całą w skowronkach, pokochani przez wielu  i to nie tylko wiejskich listonoszy”.

kmb Skaldowie


II. WRĘCZENIE DYPLOMÓW IM. TEODORA BARANOWSKIEGO

(Prezesa Izby w latach 1874 – 1896. Właściciela jedynej wówczas w kraju nowoczesnej fabryki oleju, w której pracowała pierwsza w Krakowie maszyna parowa)

Dyplomy przyznawane są firmom, które w sposób szczególny wyróżniają się na polu wdrażania i stosowania innowacyjnych technologii.

Firmy, które otrzymały dyplom:


1. SAG Sp. z o.o.

Za Wdrożenie do produkcji Eko-krążnika SAG, innowacyjnego, energooszczędnego o wydłużonej trwałości oraz wysokiej jakości.

Jerzy Gas – prezes Zarządu firmy SAG Sp. z o.o.


2. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Za Skuteczne wdrożenie, do produkcji przemysłowej, innowacyjnej technologii wytwarzania dodatków do tworzyw syntetycznych OXOVIFLEX®

Adam Leszkiewicz – prezes Zarządu Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.


3. Traditional Polish Style Sp. z o.o.

Za „Innowacyjną linię w zakresie przygotowania powierzchni do procesu nakładania powłok ceramicznych przy zastosowaniu alkaicznych metod oczyszczania w zamkniętym obiegu wodnym.”

Daniel Więzik – prezes Zarządu Traditional Polish Style Sp. z o.o.

baranowski


III. WRĘCZENIE STATUETEK KRAKOWSKIEGO DUKATA 2015

Krakowski Dukat to nagroda przyznawana od 1991 roku z inicjatywy gazety "Czas Krakowski". Nagroda przyznawana była przedsiębiorcom wywodzącym się ze środowisk gospodarczych woj. krakowskiego za znaczące osiągnięcia w działalności gospodarczej w okresie transformacji ustrojowej. W tym okresie patronat nad nagrodą, obok "Czasu Krakowskiego", objęła IPH w Krakowie.

Od 1998 roku Izba Przemysłowo-Handlowa stała się jedynym fundatorem nagrody. Nagroda Krakowski Dukat ma charakter promocyjny i przyznawana jest nie przedsiębiorstwu lecz osobie, która je założyła lub nim zarządza. Nagroda wyróżnia i honoruje osoby za osiągnięte wyniki ekonomiczne, za inwencję, za umiejętność dzielenia się sukcesami z otoczeniem, w którym dana osoba prowadzi swą działalność.

Nagroda Krakowski Dukat przyznawana jest w czterech kategoriach:
1. Samorządowy Kreator Przedsiębiorczości, do której kandydatów rekomenduje Marszałek Województwa Małopolskiego spośród starostów, burmistrzów i wójtów małopolskich. Nagroda w tej kategorii honoruje tych przedstawicieli władz samorządowych, którzy osobiście przyczyniają się do rozwoju lokalnej społeczności poprzez tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju i upowszechniana przedsiębiorczości oraz kreowanie nowych możliwości rozwoju gospodarczego
2. Właściciel Firmy:
 • Mikro
 • Małej
 • Średniej
 • Dużej
3. Menedżer Firmy
4. Kreator Przedsiębiorczości

KATEGORIA SAMORZĄDOWY KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Dariusz Marczewski – burmistrz gminy i miasta Miechowa  
Burmistrz Dariusz Marczewski upowszechnia postawy przedsiębiorcze wśród mieszkańców Gminy organizując m.in. Miechowskie Forum Przedsiębiorców. Aktywnie działa na rzecz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej. Podejmuje szereg działań przeciwdziałających bezrobociu, m.in. współorganizując Miechowskie Targi Edukacji i Pracy.

miechow

KATEGORIA KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  

1. Małgorzata Cetera – Bulka – prezes Zarządu Polska Press Oddział w Krakowie

"za zainicjowanie nowych projektów wydawniczych i biznesowych – m.in. Forum Przedsiębiorców Małopolski Dziennika Polskiego i debat gospodarczych"

cetera bulka


2. Zbigniew Bartuś – redaktor Dziennika Polskiego

"za stałą współpracę z organizacjami gospodarczymi i cykl reportaży dotyczących najważniejszych problemów gospodarczych i rozwoju przedsiębiorczości"

bartus

KATEGORIA WŁAŚCICIEL FIRMY
WŁAŚCICIEL FIRMY MAŁEJ

 


Teresa Wilk – prezes firmy Biuro Turystyki Jaworzyna Tour    

wilk

WŁAŚCICIEL FIRMY ŚREDNIEJ

1. Robert Tomasiewicz – właściciel firmy elPLC sp. z o.o. z Tarnowa  

tomasiewicz


2. Andrzej Ciupryk, Marek Sygnarowicz - współwłaściciele firmy Planta sp. z o.o.  

ciuprys Sygnarowicz

WŁAŚCICIEL DUŻEJ FIRMY

Jerzy Buczek – właściciel firmy Piekarnia Barbara i Jerzy Buczek sp.j.

Buczek

KATEGORIA MENEDŻER FIRMY

Józef Sarecki  – prezes Zarządu firmy Boltech Sp. z o.o. 

sarecki


IV. UHONOROWANIE ODZNAKAMI HONORIS GRATIA

Uroczystość uhonorowania odznakami Honoris Gratia przez prezydenta Miasta Krakowa osób zasłużonych dla rozwoju przedsiębiorczości w Krakowie.  

W tym roku uhonorowani zostali:

1. Jerzy Buczek - prezes firmy członkowskiej IPH Piekarnia Barbara i Jerzy Buczek sp. j.     

2. Tomasz Francuz - właściciel firmy Przedsiębiorstwo Budowlane Tomasz Francuz.

francuz
   
3. Michał Mierzejewski - Członek Zarządu Philip Morris Distribution


V. UHONOROWANIE OSÓB ZASŁUŻONYCH DLA MAŁOPOLSKI ODZNAKĄ HONOROWĄ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO - KRZYŻAMI MAŁOPOLSKI


Złotą Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski została odznaczona:

1. Pani Karolina Witek – właściciel Centrum Witek Karolina Witek

krzyz

Srebrną Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski zostali odznaczeni:

1. Pan Władysław Banyś – przewodniczący Rady Nadzorczej FTT Wolbrom

banys
2. Pan Marek Kotarba – dyrektor STACO POLSKA

kotarba


VI. CEREMONIA UHONOROWANIA OSÓB NAJWYŻSZYM WYRÓŻNIENIEM IZBY - STATUETKĄ HONOROWĄ IPH

prof. Jacek Purchla – dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie

"za zadbanie o zachowanie dziedzictwa materialnego i niematerialnego Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie"

Purchla

Mateusz Morawiecki – prezes Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.  

"za działania, dzięki którym Bank Zachodni WBK S.A. stał się jednym z największych banków w Polsce oraz liderem we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań na krajowym rynku finansowym"


 

Projekty

Zapisz się na Newsletter

Zgadzam się na Polityka prywatności
EEN-NET-PL.jpgb-in-malopolska.pnglogo_cam.jpgparp.pngpfp-baner-e-lerning.png