Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. W jej skład wchodzi pięć osób wybranych spośród członków Izby. Wyboru tego dokonuje Walne Zgromadzenie Izby z rekomendacji grup członków.
Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrola formalnej zgodności składu oraz prac wykonywanych przez Radę IPH ze Statutem, a także ocena działalności Izby.
Komisja Rewizyjna wybiera Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

Skład Komisji Rewizyjnej - 2021-2025:

Przewodniczący KR - Kazimierz Stolarzewicz - PPHU Kej Sp. z o.o.

Wiceprzewodnicząca KR  - Bożena Raciborska – Centrum Biurowe VINCI

Sekretarz KR - Rafał Świerczyński - MPK S.A. w Krakowie

Członkowie KR: 

Marcin Bauer – Marxam Project

Witold Słomka – Małopolskie Dworce Autobusowe S.A.

 

Projekty

Zapisz się na Newsletter

Zgadzam się na Polityka prywatności
EEN-NET-PL.jpgb-in-malopolska.pnglogo_cam.jpgparp.pngpfp-baner-e-lerning.png