WRĘCZENIE STATUETEK KRAKOWSKIEGO DUKATA 2015

Krakowski Dukat 1Krakowski Dukat to nagroda przyznawana od 1991 roku z inicjatywy gazety "Czas Krakowski". Nagroda przyznawana była przedsiębiorcom wywodzącym się ze środowisk gospodarczych woj. krakowskiego za znaczące osiągnięcia w działalności gospodarczej w okresie transformacji ustrojowej. W tym okresie patronat nad nagrodą, obok "Czasu Krakowskiego", objęła IPH w Krakowie.
Od 1998 roku Izba Przemysłowo-Handlowa stała się jedynym fundatorem nagrody. Nagroda Krakowski Dukat ma charakter promocyjny i przyznawana jest nie przedsiębiorstwu lecz osobie, która je założyła lub nim zarządza. Nagroda wyróżnia i honoruje osoby za osiągnięte wyniki ekonomiczne, za inwencję, za umiejętność dzielenia się sukcesami z otoczeniem, w którym dana osoba prowadzi swą działalność.

Nagroda Krakowski Dukat przyznawana jest w czterech kategoriach:
1. Samorządowy Kreator Przedsiębiorczości, do której kandydatów rekomenduje Marszałek Województwa Małopolskiego spośród starostów, burmistrzów i wójtów małopolskich. Nagroda w tej kategorii honoruje tych przedstawicieli władz samorządowych, którzy osobiście przyczyniają się do rozwoju lokalnej społeczności poprzez tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju i upowszechniana przedsiębiorczości oraz kreowanie nowych możliwości rozwoju gospodarczego
2. Właściciel Firmy:
 • Mikro
 • Małej
 • Średniej
 • Dużej
3. Menedżer Firmy
4. Kreator Przedsiębiorczości

KATEGORIA SAMORZĄDOWY KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Dariusz Marczewski – burmistrz gminy i miasta Miechowa  
Burmistrz Dariusz Marczewski upowszechnia postawy przedsiębiorcze wśród mieszkańców Gminy organizując m.in. Miechowskie Forum Przedsiębiorców. Aktywnie działa na rzecz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej. Podejmuje szereg działań przeciwdziałających bezrobociu, m.in. współorganizując Miechowskie Targi Edukacji i Pracy.

miechow

KATEGORIA KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  

1. Małgorzata Cetera – Bulka – prezes Zarządu Polska Press Oddział w Krakowie

"za zainicjowanie nowych projektów wydawniczych i biznesowych – m.in. Forum Przedsiębiorców Małopolski Dziennika Polskiego i debat gospodarczych"

cetera bulka


2. Zbigniew Bartuś – redaktor Dziennika Polskiego

"za stałą współpracę z organizacjami gospodarczymi i cykl reportaży dotyczących najważniejszych problemów gospodarczych i rozwoju przedsiębiorczości"

bartus

KATEGORIA WŁAŚCICIEL FIRMY
WŁAŚCICIEL FIRMY MAŁEJ

 


Teresa Wilk – prezes firmy Biuro Turystyki Jaworzyna Tour    

wilk

WŁAŚCICIEL FIRMY ŚREDNIEJ

1. Robert Tomasiewicz – właściciel firmy elPLC sp. z o.o. z Tarnowa  

tomasiewicz


2. Andrzej Ciupryk, Marek Sygnarowicz - współwłaściciele firmy Planta sp. z o.o.  

ciuprys Sygnarowicz

WŁAŚCICIEL DUŻEJ FIRMY

Jerzy Buczek – właściciel firmy Piekarnia Barbara i Jerzy Buczek sp.j.

Buczek

KATEGORIA MENEDŻER FIRMY

Józef Sarecki  – prezes Zarządu firmy Boltech Sp. z o.o.

 sarecki

Pełną relację ze Święta Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie podczas której wręczano Krakowskie Dukaty znajdziecie Państwo TUTAJ.

Projekty

Zapisz się na Newsletter

Zgadzam się na Polityka prywatności
EEN-NET-PL.jpgLogo-Krakow_H_rgb.jpgb-in-malopolska.pnglogo_cam.jpgparp.pngpfp-baner-e-lerning.png