WRĘCZENIE STATUETEK KRAKOWSKIEGO DUKATA 2014

Krakowski Dukat 1Krakowski Dukat to nagroda przyznawana od 1991 roku z inicjatywy gazety "Czas Krakowski". Nagroda przyznawana była przedsiębiorcom wywodzącym się ze środowisk gospodarczych woj. krakowskiego za znaczące osiągnięcia w działalności gospodarczej w okresie transformacji ustrojowej. W tym okresie patronat nad nagrodą, obok "Czasu Krakowskiego", objęła IPH w Krakowie.
Od 1998 roku Izba Przemysłowo-Handlowa stała się jedynym fundatorem nagrody. Nagroda Krakowski Dukat ma charakter promocyjny i przyznawana jest nie przedsiębiorstwu lecz osobie, która je założyła lub nim zarządza. Nagroda wyróżnia i honoruje osoby za osiągnięte wyniki ekonomiczne, za inwencję, za umiejętność dzielenia się sukcesami z otoczeniem, w którym dana osoba prowadzi swą działalność.

Nagroda Krakowski Dukat przyznawana jest w czterech kategoriach:
1. Samorządowy Kreator Przedsiębiorczości, do której kandydatów rekomenduje Marszałek Województwa Małopolskiego spośród starostów, burmistrzów i wójtów małopolskich. Nagroda w tej kategorii honoruje tych przedstawicieli władz samorządowych, którzy osobiście przyczyniają się do rozwoju lokalnej społeczności poprzez tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju i upowszechniana przedsiębiorczości oraz kreowanie nowych możliwości rozwoju gospodarczego
2. Właściciel Firmy:
 • Mikro
 • Małej
 • Średniej
 • Dużej
3. Menedżer Firmy
4. Kreator Przedsiębiorczości

laureaci

KATEGORIA SAMORZĄDOWY KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

Roman Ptak – Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice   
"Za wielotorowość podejmowanych działań oraz osobiste zaangażowanie, aktywne działanie na rzecz rozwoju, aktywizacji lokalnych środowisk, przeciwdziałania bezrobociu i ochrony środowiska".   

R.Ptak

KATEGORIA WŁAŚCICIEL FIRMY MIKRO:

Janusz Kowalski – Prezes firmy Artystyczna Pracownia Złotnicza Elja   

J.Kowalski


KATEGORIA WŁAŚCICIEL FIRMY MAŁEJ

Kazimierz Stolarzewicz – Prezes firmy PPHU Kej Sp. J.

K.Stolarzewicz

KATEGORIA WŁAŚCICIEL FIRMY ŚREDNIEJ

Aleksander Miszalski – Prezes firmy Hostel Service

A.Miszalski


KATEGORIA WŁAŚCICIEL DUŻEJ FIRMY:

Ryszard Florek – Właściciel firmy Fakro Sp. z o.o.

przedstawiciel Fakro

 Kazimierz Pazgan – Właściciel Grupy Konspol  

przedstawiciel Grupy Konspol

 Jerzy i Janusz Studzińscy – współwłaściciele firmy Dako

 
KATEGORIA MENEDŻER FIRMY:

Daniel Honkisz – Prezes Zarządu Spółdzielni Pracy Tarnowska Odzież   

D.Honkisz

Tomasz Wachnicki – Dyrektor Medycznej Linii Biznesu Air Liquide Polska Sp. z o.o.

T.Wachnicki

KATEGORIA KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Zygmunt Berdychowski - Prezes Fundacji Instytut Studiów Wschodnich    

„Za inicjatywę zorganizowania cyklicznych spotkań polityków i przedsiębiorców z Europy Centralnej i Wschodniej pod nazwą Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju”.

Z.Berdychowski

Tadeusz Donocik- Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach  

„ Za inicjatywę zorganizowania Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który na stałe wpisał się w tradycję europejskich wydarzeń gospodarczych”

Wojciech Kuśpik - Prezes Zarządu Grupy PTWP S.A.   

„ Za inicjatywę zorganizowania Europejskiego Kongresu Gospodarczego, największej tego typu debaty gospodarczej w Europie Centralnej”

W.Kuspik

Projekty

Zapisz się na Newsletter

Zgadzam się na Polityka prywatności
EEN-NET-PL.jpgLogo-Krakow_H_rgb.jpgSponsor_Konkursu_Mj_Pierwszy_Biznes_2022.pngb-in-malopolska.pngbusiness.krakow.pl.pnglogo_cam.jpgngo.krakow.pl.pngparp.pngpfp-baner-e-lerning.png