Nasza Firma Członkowska, Małopolski Instytut Studiów Podatkowych przypomina, że obowiązkiem beneficjenta programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” („Program”) jest dostarczenie do 31 stycznia 2021 r. dokumentów potwierdzających, że wszystkie osoby, które składały w imieniu beneficjenta wnioski o udzielenie subwencji finansowej (w tym podpisywały umowę subwencji finansowej), a także składały odwołania, były uprawnione lub umocowane do reprezentowania beneficjenta (obowiązek ten nie dotyczy wniosków o udzielenie subwencji lub odwołań, w wyniku których nie zostało udzielone wsparcie finansowe).

Termin ten został w ostatniej chwili przesunięty z 31 grudnia br. na 31 stycznia 2021r.!

Bank, za pośrednictwem którego wnioskowali Państwo o subwencję finansową, nie później niż do 30 listopada 2020 r. przedstawi informacje o postaci w jakiej należy dostarczyć ww. dokumenty.

W zależności między innymi od tego kto w imieniu beneficjenta złożył wniosek o udzielenie subwencji finansowej/odwołanie/zawarł umowę subwencji finansowej – konieczne będzie dostarczenie do banku, za pośrednictwem którego zawarta została umowa subwencji finansowej, jednego z niżej wskazanych pakietu dokumentów.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę Instytutu.

Projekty

Zapisz się na Newsletter

Zgadzam się na Polityka prywatności
EEN-NET-PL.jpgLogo-Krakow_H_rgb.jpgb-in-malopolska.pnglogo_cam.jpgparp.pngpfp-baner-e-lerning.png