Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym webinarze pt. „Przemysł 4.0 - jak pozyskać środki na cyfryzację, automatyzację i robotyzację przedsiębiorstwa?”, który odbędzie się w dniu 28 maja 2021 r. w godz. 11.00 - 12.00.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działania 2.4 „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji” Poddziałania 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB” Pilotaż „Przemysł 4.0”.

Nabór wniosków rozpocznie się 15 czerwca i będzie trwał maksymalnie do 30 czerwca (PARP zastrzega możliwość skrócenia konkursu w przypadku złożenia dużej ilości wniosków).

Zaproszenie na webinar adresowane jest do przedsiębiorców zatrudniających min. 10 osób i nie więcej niż 249 osób (spełniających kryteria małego lub średniego przedsiębiorstwa), którzy:
- prowadzą działalność produkcyjną i mogą wykazać przychody ze sprzedaży na poziomie min. 2 mln zł w jednym z 3 ostatnich lat zamkniętych obrotowych;
- planują działania w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji działalności przedsiębiorstwa.

Mikroprzedsiębiorstwa i duże firmy, oraz przedsiębiorstwa nieprowadzące produkcji nie mogą startować w konkursie.

Celem webinaru jest przekazanie uczestnikom informacji o konkursie POIR 2.4.1 „Pilotaż Przemysł 4.0”, w ramach którego można ubiegać się o dotację UE w wysokości do 800 tys. zł na wdrożenie w firmie działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji. Poziom dofinansowania w konkursie wynosi do 85%. W trakcie webinaru omówione zostaną m.in. zasady konkursu i praktyczne aspekty przygotowania wniosków. Będzie to również okazja do zadawania pytań/konsultacji z prowadzącym.

Spotkanie poprowadzi Pan Rafał Tenerowicz – Manager w Stratego Sp. z o.o.
Z tematyką funduszy europejskich związany zawodowo od 2009 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (POIG, POIR, RPO), Funduszu Spójności (POIŚ) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (POKL) zdobyte w trakcie pracy w administracji publicznej (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Instytucja Zarządzająca POIG), po stronie Beneficjenta (m.in. Koleje Mazowieckie, Forum Ekonomiczne) oraz w branży doradczej. Jego główny obszar specjalizacji stanowią projekty badawczo-rozwojowe oraz związane z inwestycjami w infrastrukturę B+R.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Przynależność do ww. kategorii przedsiębiorstw 

Udział w webinarze jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona.

Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania miejsc.

Przyjęcie na webinar zostanie przez nas potwierdzone osobną wiadomością, w której otrzymacie Państwo link do webinarium online Stratego Sp. z o.o., pod którym należy zalogować się.

Dodatkowych informacji udziela:
Iwona Jordan
tel.: 12 428 92 63                         
e-mail: szkolenia@iph.krakow.pl

Projekty

Zapisz się na Newsletter

Zgadzam się na Polityka prywatności
EEN-NET-PL.jpgLogo-Krakow_H_rgb.jpgb-in-malopolska.pnglogo_cam.jpgparp.pngpfp-baner-e-lerning.png