Kraków, dnia 22 września 2021 roku

Oświadczenie Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie

w sprawie informacji medialnych o zarzucie stawianym osobom pełniącym funkcje Prezydenta oraz Dyrektora Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie

 

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami o zarzucie, jakoby Prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie obiecał konkretnej osobie funkcję Dyrektora IPH, Rada Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, będąca organem decyzyjnym i sprawującym ogólny nadzór oraz ustalającym kierunki działania Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, oświadcza:

  1. Prezydent IPH nie może skutecznie obiecać komukolwiek stanowiska Dyrektora IPH, ponieważ wyboru Dyrektora nie dokonuje Prezydent.
    Zgodnie z paragrafem 34 pkt. 3 Statutu IPH, wyłącznie Rada IPH, w trybie głosowania, jest uprawniona do wyboru Dyrektora IPH. W okresie, gdy dokonywano wyboru osoby na to stanowisko, Rada IPH liczyła 41 osób pochodzących z demokratycznego wyboru spośród członków Izby.
  2. W dniu 17 października 2018 roku, podczas posiedzenia Rady IPH, odbyło się wysłuchanie kandydata oraz zgodnie z przyjętą procedurą, w trybie głosowania, Rada jednogłośnie podjęła uchwałę o powołaniu Rafała Kulczyckiego na funkcję Dyrektora Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.

W związku z przytoczonymi faktami informujemy, że wybór kandydata na stanowisko Dyrektora IPH przebiegał transparentnie oraz był wyłączną decyzją Rady Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, zgodnie z zapisami statutu.

Mając powyższe na względzie, Rada Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie wspiera Prezydenta oraz Dyrektora Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. Wierzymy, że w wyniku prowadzonych przez organy państwowe czynności, wyżej wymienione osoby zostaną szybko oczyszczone ze stawianych im zarzutów.

 

Rada Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie

Projekty

Zapisz się na Newsletter

Zgadzam się na Polityka prywatności
EEN-NET-PL.jpgLogo-Krakow_H_rgb.jpgb-in-malopolska.pnglogo_cam.jpgparp.pngpfp-baner-e-lerning.png