Wraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w webinarze pt. „Zmiany w rozliczaniu składek oraz sporządzaniu dokumentów ubezpieczeniowych. Zmiana składki zdrowotnej w ramach Polskiego Ładu”, który odbędzie się w dniu 11 lutego 2022 r. o godz. 10.00.

Szkolenie będzie obejmowało zagadnienia dotyczące:

  • zmian zasad ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących,
  • zmian zasad pomniejszania składki na ubezpieczenie zdrowotne do kwoty zaliczki na podatek,
  • jak również wprowadzenia nowego zwolnienia z obowiązku opłacenia składki zdrowotnej z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, w przypadku gdy osoby te równocześnie pozostają w stosunku pracy,
  • wprowadzenia zasady finansowania składki przez pracodawcę od wynagrodzeń z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz wynagrodzeń nieujawnionych,
  • wprowadzenia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu powołania do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, jeżeli pobierane jest z tego tytułu wynagrodzenie.

Webinar poprowadzi:
Pani Grażyna Wójtowicz-Suszyna – pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Udział w webinarze jest bezpłatny.
BRAK WOLNYCH MIEJSC

Przyjęcie na webinar zostanie przez nas potwierdzone osobną wiadomością.

Dodatkowych informacji udziela:
Małgorzata Rak
tel.: 12 428 92 57                         
e-mail: mrak@iph.krakow.pl

Projekty

Zapisz się na Newsletter

Zgadzam się na Polityka prywatności
EEN-NET-PL.jpgLogo-Krakow_H_rgb.jpgb-in-malopolska.pngbusiness.krakow.pl.pnglogo_cam.jpgngo.krakow.pl.pngparp.pngpfp-baner-e-lerning.png