Wraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Krajową Administracją Skarbową zapraszamy do wzięcia udziału w webinarze pt. „Polski Ład - zmiany w rozliczaniu składek i sporządzaniu dokumentów ubezpieczeniowych. Zmiany podatkowe.”, który odbędzie się w dniu 16 lutego 2022 r. o godz. 10.00.

Szkolenie w zakresie ZUS z Polskiego Ładu będzie obejmowało zagadnienia dotyczące:
    1. Zmian zasad ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących,
    2. Zmian zasad pomniejszania składki na ubezpieczenie zdrowotne do kwoty zaliczki na podatek,
    3. Jak również wprowadzenia nowego zwolnienia z obowiązku opłacenia składki zdrowotnej z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, w przypadku gdy osoby te równocześnie pozostają w stosunku pracy,
    4. Wprowadzenia zasady finansowania składki przez pracodawcę od wynagrodzeń z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz wynagrodzeń nieujawnionych,
    5. Wprowadzenia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu powołania do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, jeżeli pobierane jest z tego tytułu wynagrodzenie.
Szkolenie w zakresie KAS będzie obejmowało następujące zagadnienia:
    1. Przepisy wprowadzające Polski Ład - główne założenia.
    2. Nowe formularze składane do płatnika oraz PIT-11.
    3. Zasady obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zasady stosowania Rozporządzenia MF z 7 stycznia 2022 roku, nowa skala podatkowa.
    4. Przychody z nielegalnego zatrudnienia.
    5. Nowe zwolnienia od podatku:
    • ulga dla klasy średniej.
    • zmiany w preferencjach rozliczania małżonków, osób samotnie wychowujących dzieci,
    • ulga na powrót,
    • ulga dla rodzin 4+,
    • ulga dla seniora
    6. Limity i podsumowanie.

Webinar poprowadzą:
Pani Anna Nowak – ekspert Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
oraz
Pan Cezary Bocheński, Pani Urszula Imianowska-Półtorak, Pani Katarzyna Kalisz - eksperci Krajowej Administracji Skarbowej

Udział w webinarze jest bezpłatny.
Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania miejsc.

Przyjęcie na webinar zostanie przez nas potwierdzone osobną wiadomością.

Dodatkowych informacji udziela:
Małgorzata Rak
tel.: 12 428 92 57                         
e-mail: mrak@iph.krakow.pl

Projekty

Zapisz się na Newsletter

Zgadzam się na Polityka prywatności
EEN-NET-PL.jpgLogo-Krakow_H_rgb.jpgSponsor_Konkursu_Mj_Pierwszy_Biznes_2022.pngb-in-malopolska.pngbusiness.krakow.pl.pnglogo_cam.jpgngo.krakow.pl.pngparp.pngpfp-baner-e-lerning.png