Ze względu na aktualną sytuację na Ukrainie część łańcuchów dostaw oraz produkcji została już zaburzona lub jest zagrożona takim ryzykiem w najbliższej przyszłości.

Enterprise Europe Network przy IPH w Krakowie, w imieniu Komisji Europejskiej gorąco zachęca firmy oraz instytucje wsparcia biznesu do wypełnienia ankiety, której celem jest zebranie konkretnych przykładów takich zaburzeń, aby im wyjść naprzeciw i znaleźć odpowiednie rozwiązania. Wyniki tego badania posłużą do opracowania i podjęcia środków zaradczych na zaistniałe problemy.
Dane zebrane od ponad 300 respondentów ankiety do 14 marca wskazują, iż średnio, dla unijnych przedsiębiorstw znacznie większym problemem jest zerwanie ciągłości dostaw niż utrata rynków zbytu. Innym wyzwaniem jest utrata ukraińskich pracowników w pewnych branżach (np. kierowców).


Aby wyłaniający się z badania obraz sytuacji był jak najpełniejszy i jak najaktualniejszy ankieta została ponownie otwarta i nadal wypełnić ją można on-line na stronie https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/industrial-disruptions-2022.
Każda opinia, czy spostrzeżenie może pomóc Komisji Europejskiej w ocenie zakresu i skali zakłóceń, prognozowaniu ich dalszego rozwoju oraz w znajdywaniu dla nich skutecznych rozwiązań.


Obok propozycji i kroków UE nagłaśnianych w mediach, powołana przez Komisję Europejską Europejska Platforma Współpracy Klastrów przy wsparciu sieci Enterprise Europe Network zorganizuje w dniach 26-27 kwietnia wirtualne warsztaty oraz spotkania biznesowe, nacelowane na pomoc Litwie, Łotwie, Estonii, Polsce, Danii i Szwecji w przeciwdziałaniu trudnościom gospodarczym spowodowanym przez wojnę na Ukrainie i związane z nią sankcje. Informacje przekazywane przez polskie przedsiębiorstwa w ramach ankiety wykorzystane będą także przy organizacji tego wydarzenia.


Z góry dziękujemy za Państwa zaangażowanie oraz cenny wkład!

Projekty

Zapisz się na Newsletter

Zgadzam się na Polityka prywatności
EEN-NET-PL.jpgLogo-Krakow_H_rgb.jpgSponsor_Konkursu_Mj_Pierwszy_Biznes_2022.pngb-in-malopolska.pngbusiness.krakow.pl.pnglogo_cam.jpgngo.krakow.pl.pngparp.pngpfp-baner-e-lerning.png