Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu pt. „Dokumentacje cen transferowych – praktyczne i teoretyczne aspekty”, które odbędzie się w siedzibie IPH w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 3 w dniu 21 lutego 2019 r. o godz. 9.30.

Podmioty zawierające transakcje z podmiotami powiązanymi lub podmiotami mającymi siedzibę lub zarząd w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, zobowiązane są do sporządzania dokumentacji podatkowej.

Dokumentacja podatkowa cen transferowych to bardzo ważny dokument obok dokumentacji księgowej podatnika, który ma uzasadnić cel gospodarczy transakcji oraz wysokość wynagrodzenia ustalonego w transakcjach z podmiotem powiązanym. Dokumentacja sporządzona niefachowo i niespełniająca bardzo szczegółowych warunków, które zostały wymienione przez Fiskusa w odpowiednich aktach prawnych nie będzie uznawana za dokumentację podatkową cen transferowych. Dlatego jedynie posiadanie prawidłowo sporządzonej i kompletnej dokumentacji może uchronić podatnika przed dotkliwymi sankcjami finansowymi (50% stawki podatku dochodowego od prawidłowo oszacowanego dochodu, sankcje karnoskarbowe, ryzyko naliczenia odsetek podatkowych, ryzyko korekty podatku od towarów i usług).

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców – właścicieli firm oraz pracowników zajmujących się rozliczaniem podatków i rachunkowością.

Celem szkolenia jest zapoznanie podatników z tematyką związaną z cenami transferowymi. Szkolenie ma rozwinąć umiejętności rozpoznawania ciążących na podatniku obowiązków z zakresu cen transferowych, tj. rozpoznanie podmiotów powiązanych zgodnie z definicjami zawartymi w ustawach podatkowych, identyfikacja transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacji.  Uczestnicy poznają metody szacowania dochodu i dowiedzą się dlaczego warto je stosować.

W ramach szkolenia zostaną omówione praktyczne problemy związane z tematyką cen transferowych, a także interpretacje przepisów.

Szkolenie poprowadzi Pan Łukasz Gach - radca prawny z kancelarii Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Sp. z o.o., posiadający wieloletnie doświadczenie w doradztwie z zakresu prawa podatkowego i sporządzania dokumentacji cen transferowych.  Specjalizuje się również w prawie gospodarczym oraz w zagadnieniach związanych z prawem spółek.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!
Termin przyjmowania zgłoszeń
do wyczerpania miejsc!
Zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniu prosimy o przesłanie skanu wypełnionego i podpisanego formularza na adres e-mail:
szkolenia@iph.krakow.pl

Dodatkowych informacji udziela:
Iwona Jordan
tel.: 12/ 428 92 63                         
e-mail: szkolenia@iph.krakow.pl

Załącznik:
Zaproszenie – formularz zgłoszeniowy

Projekty

Zapisz się na Newsletter

Zgadzam się na Polityka prywatności
EEN-NET-PL.jpgLogo-Krakow_H_rgb.jpgb-in-malopolska.pnglogo_cam.jpgparp.pngpfp-baner-e-lerning.png