Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w II edycji 2-dniowego szkolenia pt. „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2019 r.”, które odbędzie się w siedzibie IPH w Krakowie w dniach 7 oraz 13 marca 2019 r. o godz. 9.00.

Szkolenie skierowane jest do właścicieli firm, kadry zarządzającej, pracowników działów HR oraz księgowości, jak również wszystkich pracowników, którzy zajmują się w firmach zagadnieniami związanymi z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce.

Celem szkolenia jest zdobycie przez przedsiębiorców kompleksowej wiedzy w zakresie zmieniających się przepisów dotyczących kwestii zatrudniania, opodatkowania i ubezpieczenia cudzoziemców zatrudnionych w Polsce.

W roli prelegentów wystąpią przedstawiciele: Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie oraz Izby Administracji Skarbowej w Krakowie.

Szkolenie stanowi doskonałą okazję, aby uzyskać informację bezpośrednio od przedstawicieli wszystkich organów, z którymi przyjdzie przedsiębiorcy współpracować w procesie zatrudniania cudzoziemców, czy to na etapie załatwiania formalności, czy ewentualnie na etapie późniejszych kontroli.

Istnieje możliwość wcześniejszego zgłaszania pytań do prowadzących, na które w miarę możliwości czasowych, prelegenci postarają się odpowiedzieć w trakcie szkolenia. Zainteresowanych proszę o przesłanie pytania mailem na adres: mrak@iph.krakow.pl z zaznaczeniem do którego z prelegentów pytanie jest kierowane.

Koszt udziału w 2-dniowym szkoleniu wynosi:

  • Dla firm członkowskich IPH w Krakowie: 150 zł. + 23% VAT (184,50 zł.)
  • Pozostali uczestnicy: 300 zł. + 23% VAT (369 zł.)

Prelegenci - przedstawiciele ww. instytucji nie pobierają żadnego wynagrodzenia z tytułu przeprowadzenia szkolenia.

Opłata za udział w szkoleniu jest w całości przeznaczona na pokrycie kosztów organizacyjnych IPH w Krakowie, w tym m.in.:

  • 2 dni x obiad dla uczestników
  • 2 dni x serwis kawowy
  • materiały szkoleniowe
  • zaświadczenie o udziale w szkoleniu

Ilość miejsc ograniczona!
O przyjęciu zgłoszenia decyduje otrzymanie formularza zgłoszeniowego i data wpływu opłaty!!!

Zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniu prosimy o przesłanie skanu wypełnionego i podpisanego formularza na adres e-mail: mrak@iph.krakow.pl  oraz dokonanie opłaty za udział w szkoleniu na nr konta podanego w formularzu zgłoszeniowym.

UWAGA!!!
Nieobecność na szkoleniu nie uprawnia do zwrotu wcześniej wniesionej opłaty.

Dodatkowych informacji udziela:
Małgorzata Rak tel.: 12/ 428 92 57                         
e-mail: mrak@iph.krakow.pl

Załącznik:
Zaproszenie – formularz zgłoszeniowy

Projekty

Zapisz się na Newsletter

Zgadzam się na Polityka prywatności
EEN-NET-PL.jpgLogo-Krakow_H_rgb.jpgSponsor_Konkursu_Mj_Pierwszy_Biznes_2022.pngb-in-malopolska.pngbusiness.krakow.pl.pnglogo_cam.jpgngo.krakow.pl.pngparp.pngpfp-baner-e-lerning.png