Ośrodek Enterprise Europe Network przy IPH w Krakowie zwraca się z uprzejmą prośbą o wzięcie udziału w kolejnym badaniu ankietowym SME PANEL, realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej.  Tym razem prosimy Państwa o wyrażenie swojej opinii w kwestii oceny przepisów UE dotyczących materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w dołączonej Ankiecie, która poprzedzona jest krótkim wprowadzeniem oraz w szerszym Opisie, odwołującym się do przepisów Rozporządzenia (WE) nr 1935/2004. 

Badanie ankietowe skierowane jest do przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy uczestniczą w całym łańcuchu dostaw materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i obejmuje m.in.:

  • producentów materiałów wyjściowych,
  • dystrybutorów,
  • laboratoria specjalizujące się w badaniu zgodności,
  • podmioty świadczące usługi gastronomiczne,
  • detalistów

Poniższa ankieta ma za zadanie zgromadzić opinie, wnioski, a w szczególności doświadczenia przedsiębiorców z sektora MŚP, działających w łańcuchu dostaw materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, związanych z funkcjonowaniem przepisów w tym zakresie. Ponadto zebrane za pośrednictwem ankiety informacje, pozwolą Komisji Europejskiej lepiej poznać wpływ przepisów UE na działalność małych i średnich przedsiębiorstw.

Po zakończeniu badania ankietowego, jego wyniki zostaną opublikowane na stronie https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/food_contact_materials/evaluation_en

Prosimy o wypełnienie Ankiety i przesłanie jej w terminie do 25 kwietnia 2019 r. na adres mrak@iph.krakow.pl

Wszystkim firmom, które zechcą poświęcić czas na dostarczenie Komisji Europejskich tych informacji  z góry serdecznie dziękujemy!

Do pobrania:
Ankieta
Opis

Projekty

Zapisz się na Newsletter

Zgadzam się na Polityka prywatności
EEN-NET-PL.jpgLogo-Krakow_H_rgb.jpgSponsor_Konkursu_Mj_Pierwszy_Biznes_2022.pngb-in-malopolska.pngbusiness.krakow.pl.pnglogo_cam.jpgngo.krakow.pl.pngparp.pngpfp-baner-e-lerning.png