Ośrodek Enterprise Europe Network przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. „Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa – najważniejsze zasady i rekomendacje”, które odbędzie się w siedzibie IPH w Krakowie w dniu 30 października 2019 r. o godz. 9.30


Szkolenie adresowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Do udziału zapraszamy osoby zatrudnione w każdym sektorze, zwłaszcza prowadzących działalność badawczą i rozwojową, czy prace projektowe: właścicieli, dyrektorów/kierowników, pracowników, w tym technologów działów jakości, produkcji, badań i rozwoju oraz działu marketingu firm produkujących i sprzedających, działów compliance, pracowników działów R&D, naukowców, pracowników laboratoriów, działów sprzedaży, prawników wewnętrznych, adwokatów i radców prawnych, aplikantów adwokackich i radcowskich, a także sprzedawców.

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu ochrony tajemnic handlowych uczestnikom  reprezentującym MŚP działające lub zamierzające działać na rynku wszelkich branż, w szczególności tych, gdzie informacja poufna, know-how, tajemnica przedsiębiorstwa jest szczególnie cenna, a brak jej prawidłowej ochrony może zaważyć na sukcesie gospodarczym.

Celem jest także podniesienie świadomości MŚP o konieczności i zasadach wdrożenia zmian w swoich organizacjach/firmach już na początku działalności procedur i praktyk na różnych szczeblach organizacji (osoby zarządzające, działy R&D, jakości, sprzedaży, finansowo-administracyjne, naukowcy) pozwalających zidentyfikować informacje mające walor gospodarczy, które powinny zostać objęte stosowną ochroną, zachowaniem w poufności.

Przedstawione zostaną także praktyczne informacje, jakie kroki faktyczne i prawne podjąć w sytuacji naruszenia naszych tajemnic, czy w razie zagrożenia wysunięcia roszczeń przeciwko nam z tytułu naruszenia cudzych tajemnic. W końcu uczestnicy dowiedzą się, jak znakować, czy zabezpieczać dokumentację, jak prowadzić negocjacje, co można, a czego nie można podczas spotkań z kontrahentami, na wystąpieniach publicznych, targach, konferencjach, czy szkoleniach, a także w kontaktach z organami publicznymi w kontekście ochrony know-how.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny
Ilość miejsc ograniczona.

Jedna firma może zgłosić max. 2 osoby

Przyjęcie na szkolenie zostanie przez nas potwierdzone osobną wiadomością e-mail.

Dodatkowych informacji udziela:
Iwona Jordan
tel.: 12 428 92 63                         
e-mail: szkolenia@iph.krakow.pl

Projekty

Zapisz się na Newsletter

Zgadzam się na Polityka prywatności
EEN-NET-PL.jpgLogo-Krakow_H_rgb.jpgb-in-malopolska.pnglogo_cam.jpgparp.pngpfp-baner-e-lerning.png