Podstawowym celem działania Sekcji Branżowych (SBR) jest dążenie do wspomagania działalności prowadzonej przez Członków SBR poprzez poszukiwanie możliwości poprawy warunków ich funkcjonowania w zakresie otoczenia: prawnego, ekonomicznego, środowiskowego itp., a także umacniania wizerunku Członków SBR jako firm stowarzyszonych w IPH.

Rada Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie na posiedzeniu w dniu 20 października 2009 r. zatwierdziła regulamin Sekcji Branżowych działających w IPH jako wydzielone jednostki organizacyjne.

Regulamin działalności sekcji branżowych
działających w ramach Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie

I. Organizacja działalności Sekcji branżowych

§ 1

1. Zasady działalności Sekcji branżowych wyodrębnianych w ramach przedsiębiorstw zrzeszonych w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie (IPH) zatwierdza Rada IPH.
2. Przynależność do danej Sekcji branżowej (SBr) określana jest deklaratywnie przez firmy
– Członków IPH, przy czym uczestnictwo danej firmy w jednej SBr, nie wyklucza jej przynależności do innych SBr.

Projekty

Zapisz się na Newsletter

Zgadzam się na Polityka prywatności
EEN-NET-PL.jpgb-in-malopolska.pnglogo_cam.jpgparp.pngpfp-baner-e-lerning.png