Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie jest organizacją samorządu gospodarczego. Jej najważniejszym organem jest Walne Zgromadzenie, które jest zwoływane w trybie zwyczajnym w terminie do 31 marca każdego roku. Pozostałymi organami są: Rada IPH, Komisja Rewizyjna, Sąd Honorowy oraz Prezydium Rady.

Dyrektor IPH podlega Prezydium Rady IPH i jest zwierzchnikiem Kierowników trzech podległych mu wydziałów:

  • Wydziału Współpracy z UE i Szkoleń, w ramach którego działa ośrodek informacyjno-doradczy ENTERPRISE EUROPE NETWORK
  • Wydziału Komunikacji i Przedsiębiorczości
  • Wydziału Finansowo – Administracyjnego.

oraz Oddziału w Olkuszu.

  Walne Zgromadzenie  
Komisja Rewizyjna Rada IPH Sąd Honorowy
  Prezydium IPH  
Małopolskie Centrum
Arbitrażu i Mediacji
Dyrektor IPH Sekcje Branżowe i Komisje
Sąd Polubowny   Oddział IPH w Olkuszu
  WYDZIAŁY  
Współpracy z UE i Szkoleń Komunikacji i Przedsiębiorczości Finansowo-Administracyjny
Enterprise Europe Network    

Projekty

Zapisz się na Newsletter

Zgadzam się na Polityka prywatności
EEN-NET-PL.jpgb-in-malopolska.pnglogo_cam.jpgparp.pngpfp-baner-e-lerning.png