W skład Prezydium wchodzi do 7 osób w tym Prezydent Izby oraz Wiceprezydenci wybierani raz na 4 lata.

Do głównych zadań Prezydium należy:

  •     bieżący nadzór nad działalnością Izby pomiędzy posiedzeniami Rady Izby,
  •     przygotowywanie programu i porządku obrad Rady,
  •     występowanie do Rady Izby z wnioskami i projektami uchwał,
  •     delegowanie przedstawicieli Izby do ciał i organów organizacji i instytucji, a także ich odwoływanie.


Skład Prezydium Rady IPH w Krakowie - 2021-2025:

Prezydent Izby
Sebastian Chwedeczko
BRK Sp. z o.o.

Wiceprezydent
ds. Przemysłu

Michał Czekaj  
Dragon Poland Sp. z o.o. Sp.K.

Wiceprezydent
ds. Budownictwa

Wojciech Hudyka
Alsal Sp. z o.o.
Sp. K.

Wiceprezydent
ds. Innowacji

Hubert Kardasz
Intermag Sp. z o.o.

Wiceprezydent
Wykonawczy IPH

Leszek Rożdżeński
Legal Concept Sp. z o.o.

Wiceprezydent
ds. Handlu

Jan Sady
MPEC SA w Krakowie

Wiceprezydent
ds. Usług

Jadwiga Wiśniowska
Mix Group

 

Projekty

Zapisz się na Newsletter

Zgadzam się na Polityka prywatności
EEN-NET-PL.jpgb-in-malopolska.pnglogo_cam.jpgparp.pngpfp-baner-e-lerning.png