naglowek 52

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie realizuje w ramach działania 5.2, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projekt pt.: "Opracowanie, wdrożenie i świadczenie usług budowania scenariuszy technologicznych dla podniesienia innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP",

CEL PROJEKTU:
podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez zapewnienie im kompleksowego wsparcia przy wyborze optymalnego rozwiązania innowacyjnego.
Oferowane wsparcie może przyczynić się do widocznego ulepszenia funkcjonowania firmy, podniesienia jej wydajności i efektywności, a także poprawy jej konkurencyjności i pozycji na rynku.

CZAS REALIZACJI PROJEKTU:
1 styczeń 2010roku - 31 grudnia 2015 roku.

BENEFICJENCI PROJEKTU:
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z regionów województwa małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego, które w najbliższym czasie zamierzają wprowadzić zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego, planują udoskonalić swój park maszynowy, wprowadzić nowe produkty na rynek, zmniejszyć uciążliwość dla środowiska

BEZPŁATNE USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW:
W ramach projektu świadczone są usługi doradcze obejmujące:

 • budowanie scenariuszy technologicznych - wersja wstępna:
  • określenie przedmiotu usługi ze wskazaniem problemu technologicznego,
  • wskazanie rozwiązań istniejących na rynku,
  • opracowanie scenariuszy, określających precyzyjnie wpływ innowacyjnych rozwiązań na funkcjonowanie firmy, z uwzględnieniem jej specyfiki,
 • budowanie scenariuszy technologicznych - wersja rozszerzona ekspercka:
  obejmuje elementy ww. usługi, realizowane w oparciu o szczegółową analizę wykonaną przez ekspertów zewnętrznych,
 • konsultacje wdrożeniowe optymalnego scenariusza technologicznego, obejmujące konsultacje eksperckie przy wdrażaniu wybranego scenariusza technologicznego:
  • opracowanie harmonogramu wdrożenia innowacji,
  • określenie zasobów finansowych,
  • określenie kwalifikacji personelu,
  • określenie parametrów technicznych, które mają być osiągnięte w wyniku wdrożenia,
  • wskazanie możliwych źródeł finansowania koniecznego do wdrożenia danej technologii,
  • monitorowanie i doradztwo podczas wdrożenia

Usługi realizowane są bezpłatnie a przedsiębiorca otrzymuje zaświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis.

Zapraszamy przedsiębiorstwa, które chcą wybrać najlepsza formę rozwoju firmy w zakresie poprawy innowacyjności, m.in. w zakresie poszukiwania oraz wpływu innowacyjnych rozwiązań na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie go na adres IPH.


KONTAKT
Izba Przemysłowa-Handlowa w Krakowie,
Ul. Floriańska 3, 31-019 Kraków

Koordynator projektu
Danuta Borowska
Tel.: 12-428-92-53
Kom. 0048 725293304
e-mail.: info@iph.krakow.pl ; pin@iph.krakow.pl

Konsultant technologiczny
Dr inż. Roman Cupryś
Tel. 12-428-92-59
Kom. 0048 725292991
e-mail: rcuprys@iph.krakow.pl

Konsultant logistyczny
Małgorzata Deka
Tel. 12 428 92 62
e-mail: mdeka@iph.krakow.pl

uniaeuropejskaflaga

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekty

Zapisz się na Newsletter

Zgadzam się na Polityka prywatności
EEN-NET-PL.jpgLogo-Krakow_H_rgb.jpgSponsor_Konkursu_Mj_Pierwszy_Biznes_2022.pngb-in-malopolska.pngbusiness.krakow.pl.pnglogo_cam.jpgngo.krakow.pl.pngparp.pngpfp-baner-e-lerning.png