Enterprise Europe Network to jedno z najważniejszych narzędzi Komisji Europejskiej wspierających rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Sieć powstała na bazie istniejących przed rokiem 2008 sieci Euro Info Centres oraz Innovation Relay Centres i tak jak głosi jej slogan promocyjny stanowi wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki. Zrzesza aktualnie około 600 organizacji - w tym izb handlowych, regionalnych agencji rozwoju, ośrodków technologii na uczelniach wyższych oraz około 4 000 doświadczonych specjalistów z ponad 40 krajów.

Celem sieci jest pomaganie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom w rozwoju ich potencjału innowacyjnego i umiędzynarodowienia oraz zwiększanie ich świadomości w zakresie polityki Komisji Europejskiej. Oferuje ona przedsiębiorcom punkty kompleksowej obsługi, w których mogą szukać porady i skorzystać z szerokiego wachlarza łatwo dostępnych usług wsparcia.

Zlokalizowany przy Izbie Przemysłowo - Handlowej w Krakowie ośrodek Enterprise Europe Network działa w ramach Konsorcjum Polska Południowa, które tworzy 9 partnerów z czterech województw: małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Informacje o partnerach Konsorcjum, ich ofercie dla MŚP, w tym organizowanych przez nich wydarzeniach znaleźć można na stronie konsorcjum: http://een.net.pl/. W całej Polsce funkcjonuje obecnie łącznie 30 ośrodków Enterprise Europe Network zgrupowanych w 4 konsorcja. Działalność całej polskiej sieci EEN koordynowana jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, która prowadzi także krajową stronę internetową www.een.org.pl, gdzie znaleźć można informacje o działaniach podejmowanych przez wszystkie polskie ośrodki EEN oraz ich dane kontaktowe. Z kolei informacje o najważniejszych przedsięwzięciach sieci Enterprise Europe Network w skali globalnej znaleźć można na jej anglojęzycznej stronie: http://een.ec.europa.eu/.

Enterprise Europe Network przy IPH w Krakowie wspiera mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Polski Południowej (głównie z województwa małopolskiego) chcące wzmocnić swoją konkurencyjność na Jednolitym Rynku UE, a za pośrednictwem zagranicznych ośrodków sieci także przedsiębiorców europejskich pragnących zaistnieć w naszym regionie. Szczegółowe informacje o usługach i aktualnych wydarzeniach organizowanych przez ośrodek przy IPH w Krakowie znajdują się w Aktualnościach na stronie Izby.

Działalność Enterprise Europe Network w Europie do końca roku 2021 jest w 60% finansowana ze środków Programu ramowego na rzecz Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw na lata 2014-2020 (ang. EU programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises - COSME), zaś w Polsce dodatkowo w 40% z krajowych środków budżetowych, stąd usługi polskich ośrodków sieci są dla polskich przedsiębiorców bezpłatne.

W ofercie ośrodka Enterprise Europe Network przy IPH w Krakowie znajdują się:

 •  doradztwo z zakresu dostępu do środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych źródeł wsparcia MŚP
 •  szkolenia, seminaria i konferencje dla przedsiębiorców
 •  udzielanie informacji dotyczących prawnych i praktycznych aspektów funkcjonowania Jednolitego Rynku UE
 •  usługi informacyjne i doradcze z zakresu prowadzenia działalności na rynku europejskim
 •  aktywne poszukiwanie zagranicznych partnerów biznesowych
 •  wpis do międzynarodowej bazy POD (Partnership Opportunity Database) służącej kojarzeniu polskich przedsiębiorców z zagranicznymi na płaszczyźnie komercyjnej oraz technologicznej (licencja, know-how, współpraca techniczna, joint-venture lub porozumienie handlowe ze wsparciem technicznym)
 • sprawdzanie i przekazanie na życzenie przedsiębiorcy danych kontaktowych firm zagranicznych, których oferty są już wprowadzone do bazy POD i adresowane są do przedsiębiorstw polskich
 • informacja mailowa na temat ogłaszanych naborów wniosków o dotację z wybranych programów i działań (np. funduszy strukturalnych, Horyzont 2020, COSME, Horyzont Europa) dostępnych dla MŚP : dla klientów, którzy zasubskrybują daną usługę bezpłatnie przesyłane są informacje o konkursach w ramach interesujących ich programów wsparcia (tzw. Info Watch)
 • opracowywanie audytów technologicznych przedsiębiorstwa dla podniesienia jego konkurencyjności na rynku
 • realizacja audytów innowacyjności MŚP metodami IMP3rove oraz Innovation Heatlh Check
 • udzielanie informacji o prawodawstwie, standardach i politykach UE, realizacja pośród przedsiębiorców konsultacji proponowanych zmian w prawie europejskim oraz strategii unijnych (tzw. usługi SME Feedback)
 • organizacja i współorganizacja misji gospodarczych i spotkań brokerskich dla MŚP, w tym spotkań na wiodących światowych imprezach targowych
 • prenumerata newslettera ośrodka Enterprise Europe Network przy IPH w Krakowie

Projekty

Zapisz się na Newsletter

Zgadzam się na Polityka prywatności
EEN-NET-PL.jpgLogo-Krakow_H_rgb.jpgb-in-malopolska.pngbiznes i nauka w krakowie logo.jpglogo_cam.jpgorganizacje pozarzadowe logo krakow.jpgparp.png