IPH w Krakowie publikuje zapytanie ofertowe dotyczące usługi eksperckiej: udziału eksperta w misji gospodarczej 5 małopolskich przedsiębiorstw do ZEA na targi GITEX GLOBAL 2022 odbywające się 10.10.2022-14.10.2022.

W ramach usługi do zadań eksperta będzie należało:
1.    przygotowanie przedsiębiorstw do udziału w misji gospodarczej w ZEA -opracowaniem materiałów nt. specyfiki gospodarki ZEA, specyfiki prowadzenia działalności na rynku bliskowschodnim,
2.    zorganizowanie 2 spotkań na każdą z 5 małopolskich firm uczestniczących w Misji z firmami z ZEA. Partnerzy z ZEA pozyskani do rozmów powinni korespondować z profilem działalności małopolskiej firmy oraz jak najlepiej odpowiadać na zapotrzebowanie zgłaszane przez Uczestnika Misji,
3.    udział w misji gospodarczej i wspieranie MŚP uczestniczących w misji,
4.    opracowaniem raportu po-prezentacyjnego pod kątem osiągniętych efektów i zakładanych rezultatów misji.

Misja organizowana jest w ramach projektu pn. „Krakow Metropolitan Area for Business (KMA4Business)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3: „Umiędzynarodowienie małopolskiej Gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”

Na oferty czekamy do dnia 14.06.2022 r. godz. 13:00.

Oferty prosimy przesyłać na adres: mp@iph.krakow.pl

W załączeniu formularz ofertowy wraz z większą ilością informacji.

Projekty

Zapisz się na Newsletter

Zgadzam się na Polityka prywatności
EEN-NET-PL.jpgLogo-Krakow_H_rgb.jpgSponsor_Konkursu_Mj_Pierwszy_Biznes_2022.pngb-in-malopolska.pngbusiness.krakow.pl.pnglogo_cam.jpgngo.krakow.pl.pngparp.pngpfp-baner-e-lerning.png