W dniach 31 maja - 3 czerwca Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie zrealizowała wyjazdową misję na Słowację do Koszyc, będącą częścią projektu pn. Krakow Metropolitan Area for Business (KMA4Business) nr RPMP.03.03.01-12-0585/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski.

W misji wzięło udział 5 firm z Małopolski, które dzięki współpracy z Izbą Przemysłowo-Handlową w Koszycach miały możliwość odbycia szeregu rozmów biznesowych ze słowackimi partnerami. Przedsiębiorcy odbyli także wizyty studyjne z wybranymi przez siebie przedsiębiorcami w rejonie Koszyc. Spotkali się również z Konsulem Honorowym RP na Słowacji, który przedstawił możliwości ekonomiczne Koszyc, a także aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej na Słowacji.

Naszym przedsiębiorcom życzymy, aby nawiązane kontakty biznesowe zaowocowały ciekawymi projektami w przyszłości!

Projekty

Zapisz się na Newsletter

Zgadzam się na Polityka prywatności
EEN-NET-PL.jpgb-in-malopolska.pnglogo_cam.jpgparp.pngpfp-baner-e-lerning.png