Sąd Honorowy składa się z 5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie z rekomendacji grup członków na 4 lata, z wyłączeniem członków Rady, Komisji Rewizyjnej i pracowników Biura. Rozpatruje spory pomiędzy członkami Izby, organami Izby i członkami dotyczące etyki i rzetelności prowadzenia działalności gospodarczej, naruszenia dobrego imienia Izby i jej organów oraz nie stosowania się do zasad Statutu i regulaminów Izby.

Skład Sądu Honorowego 2021 - 2025:

Prezes SH  - prof. Andrzej Szumański – Andrzej Szumański Ekspertyzy i Konsultacje Prawne, Arbitraż

Wiceprezes SH - Józef Hojda – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HETMAN Józef Hojda

Sekretarz SH - Wojciech Gwiazda – Philip Morris Polska

Członkowie SH:

Agnieszka Buczek – OPGK Sp. z o.o.

Wojciech Malkiewicz – Codlake Sp. z o.o

 

 

Projekty

Zapisz się na Newsletter

Zgadzam się na Polityka prywatności
EEN-NET-PL.jpgLogo-Krakow_H_rgb.jpgSponsor_Konkursu_Mj_Pierwszy_Biznes_2022.pngb-in-malopolska.pngbusiness.krakow.pl.pnglogo_cam.jpgngo.krakow.pl.pngparp.pngpfp-baner-e-lerning.png