Jest jednym z wydziałów biura IPH w Krakowie realizującym statutowe działania Izby w zakresie szkoleń oraz wspierania internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorstw.

Do realizacji zadań szkoleniowych Izba powołała placówkę kształcenia ustawicznego wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Prezydenta Miasta Krakowa pod nr 43205-67, na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r. (Zaświadczenie Prezydenta Miasta Krakowa Nr 23/08). Na podstawie zgłoszenia do ewidencji, placówka podjęła oficjalną działalność z dniem 14.02.1992 r. i działa do dzisiaj.

Informacje o wszystkich realizowanych w najbliższym czasie szkoleniach znaleźć można w Aktualnościach na stronie Izby oraz otrzymywać na bieżąco drogą mailową po zaprenumerowaniu newslettera szkoleniowego Izby. 

Wydział Szkoleń realizuje także projekty w ramach programów ramowych UE (COSME, Horyzont 2020) oraz funduszy strukturalnych (np. RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020).

W ramach Wydziału,  od początku roku 2008 działa ośrodek sieci Enterprise Europe Network, który wyłonił się z działającego w Izbie od roku 1994 ośrodka sieci Euro Info Centres i przez lata swojej działalności poszerzył  gamę świadczonych bezpłatnych usług dla regionalnych MŚP nacelowanych na ich umiędzynarodowienie i innowacyjność.

Sieć Enterprise Europe Network to flagowy projekt Komisji Europejskiej wspierający europejskie MŚP, aktualnie dofinansowany ze środków programu COSME. Istotnym aspektem funkcjonowania Sieci jest jej jednoczesny kontakt z instytucjami Unii Europejskiej, głównie z Komisją Europejską i przedsiębiorcami z całej Europy. Tym samym ośrodki Enterprise Europe Network pełnią rolę naturalnego pośrednika umożliwiającego Komisji Europejskiej pozyskiwanie pełniejszej orientacji w potrzebach małych i średnich przedsiębiorstw, natomiast dla przedsiębiorców są dostępnym lokalnie źródłem rzetelnej informacji o Jednolitym Rynku Unii Europejskiej.

Więcej o działalności ośrodka przy IPH oraz całej Sieci znaleźć można na stronie Izby w zakładce Realizowane Projekty

Kontakt:
Kierownik Wydziału - Agnieszka Czubak 
12 428 92 54   aczubak@iph.krakow.pl

Szkolenia - Iwona Jordan
12 428 92 63   ijordan@iph.krakow.pl
oraz
Małgorzata Rak
12 428 92 57   mrak@iph.krakow.pl

Projekty

Zapisz się na Newsletter

Zgadzam się na Polityka prywatności
EEN-NET-PL.jpgb-in-malopolska.pnglogo_cam.jpgparp.pngpfp-baner-e-lerning.png