IMP3roveBezpłatne usługi audytu innowacyjności opartego na metodologii  IMP3rove IPH w Krakowie oferuje małopolskim mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom w ramach realizowanego przez konsorcjum Enterprise Europe Network South Poland projektu KAM2SouthPL2, który finansowany jest z Programu Ramowego Horyzont 2020. Audyt ten w dużym skrócie polega na przeprowadzeniu badania procesów zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie w oparciu o zestandaryzowany kwestionariusz, którego kształt był latami współtworzony i udoskonalany przez międzynarodowe grona specjalistów z zakresu stymulowania i oceny innowacyjności.

Aspekty zarządzania innowacjami które są analizowane to:
-    strategia innowacji,
-    organizacja i kultura innowacji,
-    zarządzanie cyklem życia innowacji
-    czynniki innowacji w zakresie zasobów ludzkich i wiedzy,
-    finanse.
Po przeprowadzeniu tak skonstruowanego audytu narzędzia dostępne na internetowej platformie IMP3rove pozwalają bez ujawniania informacji o firmie innym użytkownikom dokonać benchmarkingowej analizy sytuacji firmy poprzez porównanie jej wyników ze średnimi oraz najlepszymi wynikami uzyskanymi przez wybrane przez firmę grupy odniesienia (np. firmy o podobnej do niej wielkości, z tego samego kraju, czy z tej samej branży). Na tej podstawie system generuje dostępny tylko dla firmy raport jej rezultatów, w oparciu o który konsultant przeprowadza z przedstawicielem bądź przedstawicielami firmy warsztaty, których celem jest optymalizacja jej procesów zarządzania innowacjami, tak aby zapewnić jej maksymalną konkurencyjność i trwały wzrost.

IMP3rove dom 2

Obecnie standardy oceny i zarządzania innowacjami w oparciu o metodę IMP3rove krzewione są na całym świecie (w ponad 100 krajach) dzięki globalnej działalności IMP3rove Academy - Europejskiej Akademii Zarządzania Innowacjami, która jest międzynarodowym centrum ekspercko-szkoleniowym propagującym holistyczne podejście do innowacji bazujące na wypracowanych standardach IMP3rove. Szkoli ona oraz akredytuje konsultantów uprawnionych do przeprowadzania audytów IMP3rove w firmach, a także prowadzi platformę internetową, dzięki której firmy mają możliwość analizy porównawczej swoich wyników z wynikami określonych przez siebie grup anonimowych firm z całego świata. Więcej o metodzie i Akademii IMP3rove znaleźć można na jej stronie: www.improve-innovation.eu.
IMP3rove jest także zalecanym przez Komisję Europejską sposobem weryfikacji poziomu innowacyjności firmy przy ubieganiu się o wsparcie z działania SME Instrument programu Horyzont 2020.
Beneficjentami usług IMP3rove świadczonych w ramach projektu KAM2SouthPL2 mogą być wyłącznie przedsiębiorstwa z kategorii MŚP, które zatrudniają co najmniej 5 osób.

Firmy zainteresowane skorzystaniem z usługi IMP3rove proszone są o kontakt
Dr inż. Roman Cupryś
Tel. 12 428 92 59
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

China_IPR.pngEEN-NET-PL.jpgLogo-Krakow_H_rgb.jpgb-in-malopolska.pnglogo_cam.jpgparp.png