Aktualności

Spotkanie biznesowe z tajwańskimi przedsiębiorcami - 13 czerwca

[więcej]

Szkolenie: Lider innowacji – jak skutecznie wdrażać wyniki projektów badawczych prowadzonych w konsorcjach - 18 maja

[więcej]

Szkolenie: Nadawanie oznaczenia CE na maszyny zgodnie z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE - 17 maja

[więcej]

Szkolenie: Prawo Restrukturyzacyjne - 9 maja

[więcej]

Walne Zgromadzenie IPH - nowa Rada, Komisja Rewizyjna i Sąd Honorowy IPH na następną kadencję 2017-2021

[więcej]

Szkolenie: Kontroling zarządczy dla właścicieli firm – w ujęciu managerskim a nie tylko księgowym - 26 kwietnia

[więcej]

Szkolenie: CSR – Corporate Social Responsibility –  Społeczna Odpowiedzialność Biznesu gwarancją wzrostu wartości Firmy - 25 kwietnia

[więcej]

Witamy na stronie IPH Kraków!

Izba Przemysłowo- Handlowa w Krakowie od ponad kilkudziesięciu lat realizuje strategie, które służą budowie silnego samorządu oraz udzielaniu wszechstronnej pomocy firmom członkowskim w rozwoju ich działalności gospodarczej.

Doświadczenie izby pokazuje jednak, że strategie działania muszą podlegać stałym modyfikacjom i aktualizacji w zależności od zmieniających się warunków dla prowadzenia biznesu i oczekiwań firm członkowskich IPH. Obecna, trudna sytuacja przedsiębiorstw związana ze światowym kryzysem ekonomicznym, stawia przed izbą nowe wyzwania związane z podejmowaniem takich działań, które mogą wpłynąć złagodzenie skutków kryzysu dla przedsiębiorców.