Informacje Ogólne

logo cam malopolskie poziome

 

 

 

Działalność Małopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie kontynuuje wieloletnią tradycję działań podejmowanych przez IPH na polu polubownych metod rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami. Od roku 2000 Izba z powodzeniem rozwija działalność sądu polubownego, oferując przedsiębiorcom profesjonalne, szybkie i skuteczne narzędzie rozwiązywania sporów w postaci arbitrażu, będącego alternatywą dla sądownictwa powszechnego.

Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, w związku z wciąż ogromną ilością sporów gospodarczych trafiających na drogę sądową, Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie zdecydowała się poszerzyć swoją ofertę alternatywnych metod rozwiązywania sporów o mediację.

Małopolskie CAM powstało w ramach projektu pn. „Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy” realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki wspólnie z sześcioma Partnerami z całej Polski. Projekt ten był pierwszym tak prestiżowym i doniosłym wydarzeniem promującym ideę mediacji i arbitrażu wśród przedsiębiorców.

Obecnie sieć funkcjonuje w oparciu o ujednolicone standardy funkcjonowania, pod auspicjami Ministerstwa Sprawiedliwości i ma charakter ogólnopolski, a w jej skład wchodzi 16 centrów zlokalizowanych we wszystkich miastach wojewódzkich.

Małopolskie CAM działa w ramach projektu pt.: „Małopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji” nr POWR.02.17.00-00-0040/17, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nad najwyższą jakością utworzonych centrów oraz wyszkoleniem mediatorów czuwają najlepsi specjaliści w zakresie ADR w naszym kraju.

Głównym celem Centrów Arbitrażu i Mediacji jest pozasądowe rozwiązywanie sporów gospodarczych.

Szybkość, poufność oraz profesjonalizm mediacji w CAM znacznie ułatwia przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej.

 

 

Czym jest mediacja?

logo cam malopolskie poziome

 

 

 

CZYM JEST MEDIACJA ?
Mediacja jest pozasądową metodą rozwiązywania sporów, w której bezstronna, neutralna osoba trzecia pomaga spierającym się stronom w osiągnięciu wzajemnie akceptowalnego porozumienia.

KIM JEST MEDIATOR ?
Mediator to bezstronna i neutralna osoba, pomagająca stronom sporu w wypracowaniu satysfakcjonującego obie strony rozwiązania. Mediator nie jest ani sędzią ani arbitrem – jego rolą nie jest narzucanie stronom swojego zdania, ani też rozstrzyganie zaistniałego między stronami sporu – może on natomiast proponować pewne sposoby jego rozwiązania.

Mediatorzy Małopolskiego CAM, to osoby posiadające wyższe wykształcenie prawnicze, które odbyły odpowiednie szkolenia przygotowujące do wykonywania zawodu mediatora.

ZALETY MEDIACJI:
- Szybkość zakończenia konfliktu
Postępowanie mediacyjne nie powinno trwać dłużej niż 3 miesiące.

- Oszczędność kosztów
Koszty mediacji są o wiele niższe od kosztów postępowania sądowego oraz arbitrażowego. W mediacjach ze skierowania Sądu to co do zasady 1% od wartości przedmiotu sporu. W razie zawarcia ugody, stronie powodowej dodatkowo Sąd zwraca ¾ opłaty od pozwu. W mediacjach prywatnych w Małopolskim CAM, to 3% od wartości przedmiotu sporu.

- Poufność
Zarówno przebieg mediacji jak i jej rezultaty są objęte tajemnicą. Co do zasady, zarówno strony sporu jak i mediator nie mogą ujawniać – nawet przed sądem – informacji powziętych w toku mediacji.

- Elastyczność
Posiedzenia mediacyjne wyznaczane są w miejscu i czasie, które odpowiadają obu stronom sporu

- Brak zbędnego formalizmu
Mediacja jest najbardziej odformalizowaną i elastyczną formą pozasądowego rozwiązywania sporów.

 

Kontakt do CAM

logo cam malopolskie poziomeMichał Babij
Kierownik
Małopolskiego CAM
Tel: +12 428 92 60
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.