Szkolenie: Jednolity Plik Kontrolny oraz zmiany i planowane kierunki zmian w podatku VAT 2016 - 27 września

więcej

Projekt CERIecon – wsparcie innowacyjnych start-upów przez IPH i Urząd Miasta Krakowa

więcej

Szkolenie: Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych 2016 - 22 czerwca

więcej

Szkolenie: Wprowadzenie wyrobów medycznych do obrotu i do używania na terenie Polski i UE - 8 czerwca

więcej

Konferencja Life Science Open Space 2016

więcej

Konferencja „Efektywność energetyczna – prawo, programy, innowacyjne rozwiązania” 23 września 2016 r.

więcej

Działania IPH w Krakowie na rzecz projektu „Rewitalizacji i reindustrializacji obszarów poprzemysłowych w Krakowie – Nowej Hucie”

więcej

Szkolenie: Inwestycje w innowacje – od strategii rozwoju po finansowanie kapitałowe - 14 czerwca

więcej