uscisk powitanieIzba Przemysłowo - Handlowa zrzesza obecnie kilkaset firm. Członkiem Izby może być każdy podmiot gospodarczy, który poprzez wypełnienie deklaracji wstąpienia wyraża zgodę na przestrzeganie Statutu IPH.

Statut nakłada m.in. na członków Izby obowiązek przestrzegania zasad rzetelności w działalności gospodarczej.

Aby zostać członkiem Izby należy wypełnić dokumenty rejestracyjne i przekazać je do Biura Izby.

 DOKUMENTY REJESTRACYJNE:

Roczna składka członkowska dla firm członkowskich płatna jest z góry, do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego.

Składka jest płatna na podstawie księgowej noty obciążeniowej, którą firma otrzymuje drogą elektroniczną.

Podmioty, które wstąpią do Izby w I półroczu danego roku kalendarzowego, tj. od stycznia – do czerwca, w pierwszym roku członkostwa, zobowiązane są do zapłaty rocznej składki członkowskiej w pełnej wysokości, w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia decyzji o przyjęciu w poczet członków Izby.

Podmioty, które wstąpią do Izby w II półroczu danego roku kalendarzowego, tj. od lipca do grudnia, w pierwszym roku członkostwa, zobowiązane są do zapłaty połowy rocznej składki członkowskiej, w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia decyzji o przyjęciu w poczet członków Izby.

 

 

Ciasteczka

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.