Ośrodek Enterprise Europe Network przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie informuje o naborze do konkursu na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.3.3 POIR: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand w terminie: od 25 lutego 2019 r. do 4 kwietnia 2019 r.

Małopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnym 2-dniowym „Szkoleniu dla mediatorów z mediacji gospodarczej”, które odbędzie się w siedzibie Małopolskiego CAM przy IPH w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 3 w dniach 9-10 marca 2019 r., o godz. 9.00.

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie serdecznie zaprasza na szkolenie pt.Rozliczenia VAT w transakcjach transgranicznych 2019, które odbędzie się w siedzibie IPH w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 3 w dniu 14 marca 2019 r., o godz. 9.30.

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu pt. „Dokumentacje cen transferowych – praktyczne i teoretyczne aspekty”, które odbędzie się w siedzibie IPH w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 3 w dniu 21 lutego 2019 r. o godz. 9.30.

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w 2-dniowym szkoleniu pt. „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2019 r.”, które odbędzie się w siedzibie IPH w Krakowie w dniach 28 lutego oraz 6 marca 2019 r. o godz. 9.00.

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, Cliffsidebrokers S.A. oraz PZU Życie S.A. zapraszają na spotkanie biznesowe pt. „Pracownicze Plany Kapitałowe – szansa i perspektywy na przyszłość”, które odbędzie się w siedzibie IPH w Krakowie w dniu 7 lutego 2019 r. o godz. 10.00.

China_IPR.pngEEN-10lat.pngLogo-Krakow_H_rgb.jpgb-in-malopolska.pnglogo_cam.jpgparp.png