Historia krakowskiej IPH sięga XIX wieku. 14 listopada 1850 w domu władz rządowych przy kościele św. Piotra przy ulicy Grodzkiej 52 odbyło się pierwsze, konstytucyjne posiedzenie Izby Handlowej i Przemysłowej. Pierwszym prezesem został wybrany Wincenty Kirchmajer.
W pierwszym okresie działalność Izby obejmowała rzemiosło, drobny i większy przemysł oraz handel. Po upadku Austro-Węgier Izba przeszła pod zwierzchnictwo Polskiej Komisji Likwidacyjnej, a następnie została przejęta przez polskie Ministerstwo Przemysłu i Handlu. Izba wielokrotnie zmieniala swą siedzibę.
Dopiero w 1906 r., na wykupionym wcześniej placu przy zbiegu ulic Długiej i Basztowej, wybudowała własny budynek - istniejący do dziś dom "Pod Globusem", który na długie lata był siedzibą Izby.

15 lipca 1927 r. ukazało się "Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej o izbach przemysłowych i handlowych", w myśl którego stały się one instytucjami samorządu gospodarczego i organizacjami publicznoprawnymi podlegającymi Ministrowi Przemysłu i Handlu. W 1928 r krakowska Izba zmieniła nazwę na Izba Przemysłowo - Handlowa w Krakowie. IPH w Krakowie działała nieprzerwanie aż do września 1941 roku.

Izba została reaktywowana po wyzwoleniu w 1945, jednak w nowych warunkach ustrojowych nie mogła kontynuować swej działalności. W 1950 wszystkie izby zostały zlikwidowane na mocy zarządzenia przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, powołującego jednocześnie Centralny Urząd Drobnej Wytwórczości.

W wyniku transformacji ustrojowej, która nastąpiła w 1989 samorządy gospodarcze zaczęły się odradzać. Na mocy ustawy z dnia 30 maja 1989 powstały w Krakowie dwie liczące się instytucje: Małopolska Izba Gospodarcza, powołana 21 września 1990, oraz Krakowska Izba Przemysłowo - Handlowa powstała 11 grudnia 1989. W niedługim czasie obie Izby postanowiły się połączyć w jeden, silny samorząd. W wyniku połączenia powstała w dniu 6 lutego 1992 Izba Przemysłowo - Handlowa w Krakowie, a pierwszym jej prezydentem został wybrany Edward Nowak.
W latach 1992 – 2001 Prezydentem IPH był Tomasz Szczypiński, od roku 2001 do kwietnia 2017 funkcję tę sprawował Andrzej Zdebski. Od kwietnia 2017 roku prezydentem IPH jest Sebastian Chwedeczko.

Ciasteczka

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.