W październiku 2022 r. Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę wyznaczającą w naszym mieście obszar rewitalizacji, który składa się z trzech podobszarów:

  • Kazimierz-Stradom,
  • Grzegórzki-Wesoła
  • „stara” Nowa Huta.

W praktyce oznacza to, że właśnie na tych podobszarach będzie prowadzony proces rewitalizacji, który polega przede wszystkim na wspólnych działaniach społeczno-gospodarczych ukierunkowanych na poprawę warunków życia, przebywania i pracy na danym obszarze, ale nie wyklucza także działań inwestycyjnych. Proces ten jest prowadzony przy aktywnym udziale interesariuszy rewitalizacji.

Aby skoordynować i lepiej zarządzać całym procesem rewitalizacji, konieczne jest sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Krakowa dla tych trzech podobszarów. Dokument ten powinien być wypracowywany przez szerokie grono interesariuszy rewitalizacji, czyli mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, instytucji oraz wszystkich tych, którzy są w jakiś sposób związani z obszarem rewitalizacji i zależy im na poprawie warunków życia na tym obszarze.

Dlatego też Pan Jerzy Muzyk - II Zastępca Prezydenta ds. Zrównoważonego Rozwoju Miasta Krakowa oraz Referat Rewitalizacji Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji pragną zaprosić na warsztaty partycypacyjne, podczas których porozmawiamy, jak mógłby wyglądać i do czego prowadzić proces rewitalizacji, co z kolei będzie podstawą do dalszych działań i prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji:

  • Grzegórzki-Wesoła – 19 października br., w godz. 17:00-19:30 w siedzibie Fundacji Małopolskiej Izby Samorządowej przy al. Daszyńskiego 16,
  • Kazimierz-Stradom – 24 października br., w godz. 17:00-19:30 w Sali Muzeum Etnograficznego w Krakowie, pl. Wolnica 1,
  • „stara” Nowa Huta – 25 października br., w godz. 17:00-19:30 w Ośrodku Kultury im. C.K. Norwida, os. Górali 5.

Serdecznie zachęcamy do udziału wszystkich interesariuszy wymienionych powyżej podobszarów rewitalizacji!

Ciasteczka

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.